Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki iEdukacji