Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich

4 Października - 4 Listopada
Piekarski Inkubator Przedsiębiorczości, Piekary Śląskie

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora