speakerslair Jerzy Zientkowski

MÓWCA∙PRO™ STORYTELLING W BIZNESIE

6 Sierpnia, 09:00 - 18:00 od 1 270,00
Fenoris, Wrocław

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora