Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Konferencja finałowa Innowator Mazowsza

20 Listopada - 20 Grudnia
Centrum Kreatywności, Warszawa

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora