Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

13 marca 2008 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powołała do życia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Statutowy cel FRSI to wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami.