I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku

Konferencja Misyjna Idźcie i głoście

20 marca - 21 marca 47,50
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku, Gdańsk

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora