Code Sprinters sp. z o.o.

Warsztaty Lean Product Management - Jeff Gothelf

28 Maja, 09:00 - 17:00 od 3 444,00
Zebra Tower, Warszawa

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora