SARP Oddział Rzeszów

Rzeszowski oddział SARP jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich - organizacji zrzeszającej architektów pragnących promować architekturę, zainteresowanych najwyższych standardów wykonywania zawodu architekta a także działaniem na rzecz otaczającej przestrzeni. Oddział sarp w Rzeszowie jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką.

Stowarzyszenie Architektów Polskich posiada już ponad 135 lat tradycji którego początki sięgają inicjatywy budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne ( od 1877 r.) oraz późniejsza aktywność architektów w ramach Warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu ( od 1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu.

Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta.

SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczna czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury.