Fundacja Cyryla i Metodego - Inicjatywa Tato.Net

Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

Tato.Net jest powołane również by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi również sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.
XI Міжнародний Форум Tato.Net 2019 - Мудрість та ефективність

Sobota, 09:00 - 18:00 od 200,00
Pałac i Folwark Łochów - Arche, 07-130 Łochów k. Warszawy

XI Tato.Net Fathers Forum 2019

Sobota, 09:00 - 18:00 od 200,00
Pałac i Folwark Łochów - Arche, 07-130 Łochów k. Warszawy

XI Międzynarodowe Forum Tato.Net MĄDROŚĆ & SKUTECZNOŚĆ

Sobota, 09:00 - 18:00 od 200,00
Pałac i Folwark Łochów - Arche, 07-130 Łochów k. Warszawy

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora