TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING sp. z o.o.

Konferencja "Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości"

4 Czerwca, 09:30 - 16:15 od 61,50
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Auditorium Maximum

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora