POLISH ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP SOCIETY

Stowarzyszenie Polish Entrepreneurship & Leadership Society (PELS) to grupa przedsiębiorczych, zmotywowanych, niezwykle zaangażowanych społecznie, nastawionych na rozwój i sukces osób, które stanowią krąg liderów w świecie ekonomii, finansów, prawa i wyróżniają się spośród rówieśników. Należą do nas wyłącz-nie osoby, które udowodniły, że chcą i potrafią działać, a ambicja i wytrwałość to ich drugie imię. Naszą misją jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości, przywództwa, kreatywności w myśleniu. Pragniemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności współpracy i networkingu, niezbędnych we współczesnych realiach gospodarczych. Chcemy stawiać na zdobywanie zarówno merytorycznej wiedzy, jak i na kompetencje miękkie, stanowiące niezbędny element warsztatu współczesnego lidera.