Park Naukowo-Technologiczny 'Technopark Gliwice' Sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczości. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz realizacja międzynarodowych, centralnych i regionalnych programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu. To ważne zwłaszcza dla przedsiębiorczości akademickiej, która w naszym Parku jest szczególnie istotna. Aktywne zaangażowanie Technoparku Gliwice w rozwój przedsiębiorczości w regionie i poza nim potwierdza nasza szeroka współpraca z instytucjami technologicznymi, uczelniami, parkami naukowymi, organizacjami zagranicznymi oraz liczne realizowane projekty.