Biocontrol Sp. z o.o.

BIOCONTROL jest ekspercką firmą specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa, bankowości i finansów oraz ochrony środowiska.

BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów jakości dla biomasy stałej m.in. systemach opartych na zasadach należytej staranności (SNS) w łańcuchach dostaw biomasy stałej na cele energetyczne, systemach jakości dla pelletu drzewnego (EN+, DIN+, SBP, inne) oraz doradztwa w zakresie uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.