Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie"

"Tajniki digitalizacji materiałów archiwalnych"

19 Września - 20 Września
budynek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" (Sala Balkonowa), Gdańsk

"Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych"

26 Września - 27 Września
Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora