Fundacja PEStka

Szkolenie: Stosowanie przez PES znowelizowanych zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

4 Czerwca, 09:00 - 16:00
Centrum Integracji Społecznej, Kielce

Szkolenie: Prawo o stowarzyszeniach - zmiany o których musi wiedzieć PES

5 Czerwca, 09:00 - 16:00
Centrum Integracji Społecznej, Kielce

Szkolenie: Zatrudnianie osób w PES

18 Czerwca, 09:00 - 16:00
Centrum Integracji Społecznej, Kielce

Szkolenie:  Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES

19 Czerwca, 09:00 - 16:00
Centrum Integracji Społecznej, Kielce

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora