Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego

Ochotnicza Straż Pożarna
Oddział Ratownictwa Wodnego
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 92
(na terenie jednostki PSP JRG-10)

NIP: 729-14-32-238 REGON: 471374336 KRS: 0000176691
Telefon: +48 607 114 676 (Skarbnik)
mail osporwlodz@gmail.com
Nr konta: BZWBK 17 1090 2705 0000 0001 2086 8723