ICF Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego

Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego, Oddział ICF
Numer Konta bankowego: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274