Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation"

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP "Foundation" to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, praktykami doświadczonymi w biznesie, a jednocześnie od zawsze zaangażowanymi w rozwój III sektora.
Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywność działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.
Forum Inicjowania Rozwoju jest naszym projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary.

Dowiaduj się pierwszy o wydarzeniach organizowanych przez Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation".

   
VI Forum Inicjowania Rozwoju, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) - 7 obszarów współpracy

30 Listopada, 08:00 - 15:00
Olivia Business Centre, Olivia Sky Club, Gdańsk

Warsztaty współpracy VI Forum Inicjowania Rozwoju

30 Listopada, 17:30 - 20:00
Olivia Business Centre, O4, Gdańsk

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora