Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation" , Fundacja Społeczna Akademia Innowacji Technologicznych

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP "Foundation" to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, praktykami doświadczonymi w biznesie, a jednocześnie od zawsze zaangażowanymi w rozwój III sektora.
Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywność działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.
Forum Inicjowania Rozwoju jest naszym projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary.