Invetus Sp. z o.o.

PAB Forum jest owocem współpracy My Global Contact Sp. z o.o.,Polska oraz Young CEOs Business Forum, Nigeria.
My Global Contact (MGC) jest podmiotem powstałym z połączenia dwóch polskich spółek Best Global Business Sp z o.o. oraz Vantis Holding Sp. z o.o. .Łącząc wieloletnie doświadczenie i wiedzę tych dwóch spółek i ich zespołów powstała platforma My Global Contact. Platforma która daje możliwość Polskim firmą i przedsiębiorcą promocji, rozwoju, ekspansji i wprowadzenia ich produktów i usług na nowe, międzynarodowe rynki, szczególnie na rynki afrykańskie.