Fundacja CSR Res Severa

Nazwa Fundacji CSR Res Severa powstała z wykorzystania motta, które nam przyświeca: "Res severa est verum gaudium". Głęboko wierzymy, że nasze działanie ma sens, jest istotne dla społeczeństwa obywatelskiego, a sukces naszych działań będzie naszą największą radością.
Nasza Fundacja realizuje projekty związane z upowszechnianiem zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" czy "Przystanek CSR".
Zapraszamy do współpracy!
Masz pytanie? Masz pomysł?
Zgłoś się do nas!
fundacja@ressevera.pl
www.ressevera.pl

Res severa est verum gaudium - Rzecz poważna jest prawdziwą radością
(Seneka, Listy)