Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Fotowoltaika dla firm - jak obniżyć koszty energii elektrycznej

Jutro, 10:00 - 12:30
Sala szkoleniowa BARR, ul. Dworcowa 81B, sala D10, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie "Personal branding w generowaniu pomysłów na biznes"

Jutro, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

31 Stycznia, 10:00 - 12:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Mały ZUS Plus

5 Lutego, 10:00 - 11:00
Sala szkoleniowa BARR, ul. Dworcowa 81B, sala D10, Bydgoszcz

Warsztaty "Żeby nam się chciało chcieć - o motywacji do działania"

10 Lutego, 09:00 - 13:30
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas

11 Lutego, 09:30 - 14:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Twój pomysł na biznes - opracuj biznesplan!

12 Lutego, 09:30 - 14:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora