Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne szkolenie pt. "Strategia rozwoju firmy w zmieniającym się otoczeniu"

Dzisiaj, 09:00 - 16:00
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Jak pokonać konkurencję i skutecznie wykorzystać nowoczesne kanały w promocji firmy"

Jutro, 09:00 - 16:00
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

Gra biznesowa dla przyszłych przedsiębiorców

Pojutrze, 09:00 - 11:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Bezpłatne warsztaty pt. "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

Wtorek, 10:00 - 11:30
Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej"

29 Marca, 09:30 - 13:01
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoszcz

"Spotkanie z przedsiębiorczością" podczas Targów Pracy i Kariery na UTP!

9 Kwietnia, 10:30 - 13:00
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora