Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne warsztaty pt. "Trening technik aktywnego słuchania"

Pojutrze, 09:00 - 12:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Kształtowanie pomysłu na biznes z modelem Business Canvas"

25 Października, 10:00 - 12:30
Inkubator AIP przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Bydgoszcz

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć własną firmę

26 Października, 10:00 - 12:30
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora