Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.


Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:
1.przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2.promocji miasta Bydgoszczy,
3.prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,
4.podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5.współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6.prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.
Bezpłatne warsztaty pt. "Wystąpienia publiczne w życiu prywatnym i zawodowym"

Pojutrze, 09:00 - 13:00
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Konferencja Start-Up Bydgoszcz!

Pojutrze, 17:00 - 22:00
Restauracja Sowa, Bydgoszcz

Spotkanie z przedsiębiorczością - jak założyć i rozwinąć własną firmę

Piątek, 10:00 - 12:30
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie pt. "Asertywność w pracy i na co dzień"

11 Czerwca, 09:00 - 14:30
Wojewódzki Urząd Pracy, Bydgoszcz

Seminarium "Doing Business in Portugal and Brazil"

13 Czerwca, 09:00 - 13:00
Restauracja Sowa, Bydgoszcz

Gra biznesowa dla przyszłych przedsiębiorców

24 Czerwca, 09:00 - 16:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Bezpłatne szkolenie "Rejestrowanie działalności gospodarczej"

28 Czerwca, 09:00 - 11:30
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoszcz

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora