Piotr Grela Tradercom Investments

Tradercom Investments
Każda firma działająca w obszarze rynków towarowych staje przed koniecznością podejmowania najważniejszych decyzji zakupowych lub sprzedażowych.
A nawet jak nie działa w obszarze rynku towarowego to z pewnością nastawiona jest na ryzyko zmiany kursu walutowego na rynku Forex.
Dlatego też stworzyłem program zarządzania ryzykiem zmian cen dla danego, specyficznego rynku towarowego i/lub walutowego, związany z wewnętrznymi potrzebami każdego przedsiębiorstwa.
Jest to program kierowany wyłącznie do przedsiębiorstw branżowych i nosi nazwę MasterPlan.
Zainteresowanych tym nowatorskim projektem zapraszam do indywidualnego kontaktu poprzez przesłanie informacji na adres email info@tradercom.pl z dopiskiem "MasterPlan"