Mediacon - doradztwo i szkolenia HR

Nasza Misja
Rozumiemy potrzeby biznesu. Wiemy też, że firma to ludzie, a nie budynki, maszyny i komputery.
Dlatego nie sprzedajemy tego co mamy, ale oferujemy to, czego potrzebuje firma i tworzący ją ludzie.
Projektujemy i wdrażamy rozwiązania przydatne, zrozumiałe i użyteczne w zarządzaniu ludźmi i firmą.

Nasze domeny działania
>Diagnoza efektywności organizacyjnej w oparciu o model HPI
>Doradztwo w zakresie budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi
>Projektowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych wspierających zarządzanie
>Dedykowane treningi i szkolenia dla menedżerów oraz specjalistów HR

Doradztwo i konsulting
>Wspieramy firmy w przejściu całego procesu świadomego i konsekwentnego opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań pozwalających efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi.

Szkolenia warsztatowe
>Nigdy nie proponujemy szkoleń, które moglibyśmy sprzedać, ale niewiele dadzą firmie i jej pracownikom.