Instytut Spraw Obywatelskich

II Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników

5 Grudnia, 10:30
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora