INNOVATOR'S BRIDGE

Fundacja Innovators' Bridge jest dynamicznie rozwijającą się edukacyjną i networkingową organizacją pozarządową, która gromadzi wokół siebie społeczność start-upową i biznesową, łącząc i promując wartościowe organizacje i liderów. Działa na rzecz wspierania przedsiębiorczości i w porozumieniu z wartościowymi inicjatywami i organizacjami w skali lokalnej i ogólnopolskiej, promując te organizacje oraz akcelerując przepływ wiedzy i informacji pomiędzy nimi.