SAFETY GROUP "J&J" s.c.

"Twój Model Bezpieczeństwa"-Biznes BHP

środa, 09:00 180,00
Gdański Park Naukowo Technologiczny, Gdańsk

Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora