Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation" , Fundacja Społeczna Akademia Innowacji Technologicznych

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP "Foundation" to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, praktykami doświadczonymi w biznesie, a jednocześnie od zawsze zaangażowanymi w rozwój III sektora.
Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywność działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.
Forum Inicjowania Rozwoju jest naszym projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary.

Wydarzenia zakończone zobacz aktualne wydarzenia

7 Forum Inicjowania Rozwoju - WIZJA I WRAŻLIWOŚĆ. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

4 Października - 21 Października
Wozownia Gdańska, Gdańsk

Warsztaty - VII Forum Inicjowania Rozwoju,25 października 2018 r.; 14:25-16:30

4 Października - 21 Października
Wozownia Gdańsk, Gdańsk

WARTO(ści) CSR

4 Czerwca, 17:00
Inkubator Starter, Gdańsk

Warsztaty współpracy VI Forum Inicjowania Rozwoju

30 Listopada, 17:30 - 20:00
Olivia Business Centre, O4, Gdańsk

VI Forum Inicjowania Rozwoju, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) - 7 obszarów współpracy

30 Listopada, 08:00 - 15:00
Olivia Business Centre, Olivia Sky Club, Gdańsk

V Forum Inicjowania Rozwoju "ODPOWIEDZIALNI LIDERZY" -

20 Listopada - 8 Grudnia
Stary Maneż, Gdańsk

V Forum Inicjowania Rozwoju "ODPOWIEDZIALNI LIDERZY"

20 Listopada, 07:00
Stary Maneż, Gdańsk