Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Czy CSR się opłaca? Obliczymy to na wydarzeniu! Akademia CSR

Wtorek - Czwartek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław

25 Stycznia, 14:00
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław

Zobacz zakończone wydarzenia w tym miejscu