Reaktor.net

Best startup mansion in Warsaw, THE place for Warsaw startups to work, collaborate & network.
OpenReaktor #74

17 Kwietnia, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Zobacz zakończone wydarzenia w tym miejscu