Marzyciele i Rzemieślnicy

"Marzyciele i Rzemieślnicy" to miejsce wypracowywania i testowania rozwiązań odpowiadających na ważne wyzwania życia społecznego. To miejsce, w którym dojrzewać mają pomysły, które będą wpływały na poprawę jakości życia mieszkańców - szczególnie Warszawy, ale także innych miast w Polsce. "Marzyciele i Rzemieślnicy" to przestrzeń fizyczna i intelektualna, która połączy i wykorzysta potencjały różnych środowisk i sektorów: organizacji pozarządowych, miejskich aktywistów, biznesu, administracji publicznej i nauki. To miejsce, które ma przyciągać i sieciować autorów innowacyjnych pomysłów na zmianę rzeczywistości. "Marzyciele i Rzemieślnicy" będą angażowali się w poszukiwanie i upowszechnianie rozwiązań zarówno w obszarze spraw jednorazowych i lokalnych (np. przestrzeń osiedla), jak i systemowych i replikowalnych (np. rola klubów seniora w Warszawie).