Centrum Nauki Kopernik

http://www.kopernik.org.pl

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa