To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Konferencja Fitness PEI V

23 Marca, 08:00
PGE Narodowy, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 20,00 zł
AmberExpo, Gdańsk

FIWE FITNESS BUSINESS TRADE SHOW 2018

21 Września, 09:00 od 34,99 zł
EXPO XXI, Warszawa

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Wrocław

Pojutrze, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Śląsk, Wrocław

Warsztaty: Umowy na obsługę IT - bilety

Warsztaty poprowadzą radcy prawni Roman Bieda i dr Zbigniew Okoń, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów IT, w tym sporządzaniu umów dotyczących usług IT.

W trakcie warsztatów nacisk położony zostanie na praktyczne zagadnienia związane z umowami IT, a poszczególne omawiane zagadnienia ilustrowane będą przykładami z orzecznictwa sądów, przypadków z praktyki oraz przykładowymi postanowieniami umów serwisowych, outsourcingowych i licencyjnych.

Uczestnicząc w warsztatach otrzymują Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


Warsztaty polecane są osobom zawodowo związanym z kontraktami IT, w tym:

 • kadrze zarządzającej IT, dyrektorom IT oraz managerom IT
 • managerom odpowiedzialnym w firmach IT za negocjacje i realizację umów outsourcingowych, serwisowych (utrzymaniowych)
 • managerom odpowiedzialnym za rozwój systemów informatycznych
 • koordynatorom umów serwisowych (utrzymaniowych) i outsourcingowych
 • prawnikom firm IT oraz planującym korzystać z usług IT

Dzień 1 | 28 marca 2017 | wtorek

Prowadzący: Mecenas Roman Bieda

09:30 - 10:00 rejestracja Uczestników, poranna kawa

10:00 - 11:15 Umowa utrzymaniowa (serwisowa)

 • Charakter prawny umowy
 • Zasady świadczenia usług serwisu / utrzymania (SLA, KPI itp.)
 • Regulacje dotyczące zarządzania incydentami(zgłaszanie, klasyfikacjausuwania incydentów itp.)
 • Zasady rozliczania wynagrodzenia
 • Zarządzanie personelem i "podwykonawcami"
 • Zarządzanie umową (koordynatorzy itp.)
 • Okres obowiązywania i zasady wypowiedzenia umowy
 • Prawa autorskie (aktualizacje, modyfikacje oprogramowania, dokumentacja)
 • Programy komputerowe - zasady modyfikowania i korzystania z modyfikacji
 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • Umowa licencji (zasady udzielania licencji, okres obowiązywania, zakres, terytorium, ryzyka związane z wypowiedzeniem licencji)
 • Odpowiedzialność Stron (zasady odpowiedzialności, kary umowne, limity odpowiedzialności)
 • Ćwiczenia - analiza klauzul umowy

11:15 - 11:30 przerwa na kawę

11:30 - 12:45 Umowa pełnego outsourcingu IT

 • Modele outsourcingu
 • Etapy realizacji umowy pełnego outsourcingu
 • Zasady"przenoszenia" zasobów na outsourcera (sprzęt, oprogramowanie, umowy serwisowe itp.)
 • Charakter prawny i konstrukcja umowy pełnego outsourcingu
 • Zasady świadczenia usług outsourcingowych (SLA, katalogi usług itp.)
 • Zmiany umowy outsourcingowej(zmiana wolumenu i zakresu usług, zmiana katalogu usług, branchmarkingitp.)
 • Wypowiedzenie oraz wyjście z umowy (exit plan)

12:45 - 13:30 lunch

13:30 - 14:45 Umowy dotyczące rozwoju oprogramowania

 • Umowy ramowe - zasady powierzania prac dotyczących rozwoju oprogramowania
 • Charakter zamówień na rozwój oprogramowania (usługi/dzieło)
 • Prawa autorskie do rozszerzeń i modyfikacji oprogramowania
 • Zasady rozwiązania umowy oraz odstąpienia (wypowiedzenia) od poszczególnych zamówień

14:45 - 15:00 przerwa na kawę

15:00 - 16:15 Ochrona danych osobowych w związku z świadczeniem usług utrzymaniowych/outsourcingowych

 • Reforma prawa UE - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z świadczeniem usług IT
 • Administrator danych / przetwarzający
 • Konstrukcja umowyo powierzenie przetwarzania. Analiza postanowień umowy.

Dzień 2 | 29 marca 2017 | środa

Prowadzący: dr Zbigniew Okoń

09:30 - 10:00 poranna kawa

10:00 - 11:15 Kontrakty chmurowe - wprowadzenie

 • Typowe modele cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS
 • Usługi chmurowe a podobne usługi IT (kolokacja, hosting)
 • Rodzaje chmury: chmura prywatna, publiczna, mieszana
 • Kto jest kim w kontraktach chmurowych: usługobiorca, użytkownik, dostawca usług
 • Resellerzy usług chmurowych z wartością dodaną i integratorzy rozwiązań

11:15 - 11:30 przerwa na kawę

11:30 - 12:45 Własność intelektualna w kontraktach chmurowych

 • SaaS/IaaS/PaaS - usługa czy licencja
 • Dopuszczalność migracji do chmury eksploatowanego oprogramowania - ograniczenia dotyczące terytorialnego zakresu licencji, wirtualizacji, mocy obliczeniowej
 • Odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej przy usługach chmurowych

12:45 - 13:30 lunch

13:30 - 14:45 Dane osobowe i tajemnice zawodowe w kontraktach chmurowych

 • Prawo i jurysdykcja właściwa dla przetwarzania danych osobowych w cloud computing (państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa trzecie)
 • Dopuszczalność transferu danych osobowych do państwa trzeciego w związku z usługami cloud computing, skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems (C-362/14)
 • Postanowienia umowne związane z zabezpieczeniem danych osobowych
 • Dalsze powierzenie (podpowierzenie) danych osobowych do przetwarzania w kontraktach chmurowych
 • Reforma prawa UE - skutki wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o danych osobowych dla usług chmurowych i projekt rozporządzenia ePrivacy
 • Tajemnice zawodowe (bankowa, ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna) w usługach chmurowych - główne problemy prawne (dopuszczalność przechowywania danych w chmurze, ograniczenia outsourcingu łańcuchowego) i wytyczne regulatorów

14:45 - 15:00 przerwa na kawę

15:00 - 16:15 Kontrakty chmurowe - kluczowe postanowienia umowne

 • Dostosowanie kluczowych dostawców usług chmurowych do wymogów prawa europejskiego - przegląd klauzul spotykanych w praktyce
 • Wybór prawa i jurysdykcji - konsekwencje praktyczne dla możliwości dochodzenia roszczeń od dostawcy usług chmurowych
 • Wsparcie dla usługobiorcy i jakość świadczonych usług (SLA)
 • Odpowiedzialność za szkodę związaną z naruszeniem zasad dotyczących danych osobowych, tajemnic zawodowych innego naruszenia bezpieczeństwa danych
 • Ograniczenia odpowiedzialności
 • Kontrola nad działalnością dostawcy usługi
 • Ryzyko vendor lock-in i zapewnienie exit plan
 • Wypowiedzenie umowy oraz możliwość zmiany dostawcy usług

15:00 - 16:15 zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa Roman Bieda Zbigniew Okoń

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Warsztaty: Umowy na obsługę IT" jest Nowoczesna Firma SA

Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej