To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

ROK DO RODO. PRAWO - BIZNES - ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018

Konferencja
ROK DO RODO. PRAWO-BIZNES-ORGANIZACJA
Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018
4-5 kwietnia 2017, Hotel Novotel Warszawa CentrumTemat ochrony danych osobowych jest jednym z głównych zagadnień statutowych SMB. W związku z przyjęciem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i trwającym okresie adaptacji prawa krajowego do wytycznych rozporządzenia, SMB planuje rok 2017 "rokiem ochrony danych osobowych". Temat wejścia w życie rozporządzenia i dostosowywania prawa krajowego będzie wiodącym tematem w działaniach SMB w najbliższych miesiącach.

Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Będzie ono jednak miało zastosowanie bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich dopiero od 25 maja 2018 r.
Nowe przepisy zmienią w sposób znaczący dotychczasowe podejście do ochrony danych. Celem nowych regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie zaufania konsumentów do ochrony danych osobowych i e-usług, stąd wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane osobowe i nowych uprawnień dla podmiotów danych.
Podmiotom przetwarzającym dane pozostał rok na dostosowanie i wdrożenie wytycznych unijnego rozporządzenia.
Niestosowanie się do nich może oznaczać odpowiedzialność finansową - kary administracyjne nawet do 20 000 000 euro lub cywilną - gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo do żądania zadośćuczynienia za naruszenie wobec nich nowych przepisów.
Czeka nas szeroka reforma przepisów o ochronie danych osobowych. Administratorów danych czeka weryfikacja dotychczasowych rozwiązań i w wielu przypadkach zredefiniowanie podejścia do danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Program spotkania oprzemy na najważniejszych aspektach związanych z RODO:

  • Głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa do prywatności
  • Nowych rolach inspektora ochrony danych osobowych, jego statusie i zadaniach oraz zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych
  • Nowych obowiązkach administratora danych osobowych
  • Znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasadach ich nakładania i wysokości
  • Najważniejszych zmianach, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie, w tym nowych zagadnieniach, m.in. pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie "one stop shop"
  • Zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii, prawach przysługujących osobom, w tym prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Przetwarzaniu danych przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie
  • Zasadach przekazywania danych do państw trzecich
  • Zadaniach i roli organu nadzorczego GIODO
  • Ochronie danych osobowych, pozwalającej na utrzymanie wiarygodności u swoich klientów i kontrahentów

Serdecznie zapraszamy na Konferencję, podczas której przybliżymy wszelkie zagadnienia związane z RODO, omówimy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO.

Uczestnictwo w spotkaniu szczególnie polecamy:
- Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
- Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie
- Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
- Dyrektorom i kierownikom ds.CRM i IT
- Dyrektorom działów marketingu, HR
- Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń
- Dyrektorom, managerom oraz specjalistom e-commerce
- Wszystkim osobom zajmującym się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
- Osobom kierującym projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)
- Prawnikom wewnętrznym przedsiębiorstw


 PROGRAM KONFERENCJIPIERWSZY DZIEŃ 04.04.2017
14.30 Rejestracja, kawa, przywitanie uczestników

DWIE PIERWSZE PRELEKCJE ORAZ PANEL DYSKUSYJNY TRANSMITUJEMY NA ŻYWO NA  PROFILU SMB!15.00 RODO - jakie wyzwania i możliwości niesie dla polskich przedsiębiorców?
Prelegent: Paweł Makowski, Z-ca Dyr. Departamentu Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, GIODO
• Nowe obowiązki oraz zmiany w obowiązkach dotychczasowych
• Kodeksy dobrych praktyk
• Certyfikacje
• Zasady współpracy organów ochrony danych

15.30 Wdrażanie ogólnego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego - perspektywa zmian 
Prelegent: 
dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji
• Omówienie kierunków nowej ustawy o ochronie danych osobowych
• Model działania regulatora

16.00 Panel dyskusyjny: Nowe ujęcie zasad przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym. Jak przygotować się na najważniejsze zmiany - kodeksy dobrych praktyk, projekty samoregulacyjne. 

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
Paweł Makowski, GIODO
dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji
dr Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Gerard Karp, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Maciej Wielkopolan, SMB

16.30 NETWORKING 

DRUGI DZIEŃ 05.04.2017
9.00 Rejestracja, kawa, przywitanie uczestników

9.30 Profilowanie konsumentów w świetle RODO
Prelegent: dr Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds Sutherland
• Żródła danych do profilowania klientów
• Nowe obowiązki związane z profilowaniem osób fizycznych
• Zakres stosowania definicji profilowania w RODO
• Profilowanie w wybranych sektorach
• Profilowanie a zautomatyzowane decyzje podejmowane wobec klientów

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
dr Arwid Mednis, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Ewa Bereszko, Samsung Electronics Polska
Piotr Zgierski, PAYBACK
Andrzej Targosz, Eventory

10.30 Dane osobowe w świecie cyfrowym
Prelegent: Karolina Gałęzowska, Wierzbowski Eversheds Sutherland
• Nowe zasady na gruncie RODO związane z komunikacją elektroniczną
- privacy by design
- privacy by default
- zasada przenoszalności danych
- rejestrowanie czynności przetwarzania

Gerard Karp, Wierzbowski Eversheds Sutherland
• Nowe rozporządzenie dotyczące ochrony prywatności komunikacji elektronicznej tzw. E-Privacy regulation - jego wpływ na biznes w sieci

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
Karolina Gałęzowska, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Gerard Karp, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Łukasz Łyczkowski, Znanylekarz.pl
Mirosław Świerk, Samsung Electronics Polska

12.00 Przerwa kawowa

12.20 Cloud computing a RODO
• Bezpieczeństwo danych - nowe zasady odpowiedzialności
• Możliwość współadministrowania bazą danych
• Rozwiązania chmurowe a powierzenie przetwarzania
Prelegent: Michał Jaworski, członek zarządu Microsoft Polska.

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
Michał Jaworski, Microsoft Polska.
Tomasz Gzik, Goldenore
Lilianna Wadowska, SAP Polska
dr inż. Janusz Cendrowski, Asseco Data Systems S.A.
Krzysztof Grabczak, Oracle

13.20 Lunch

14.00 Czy RODO ma wpływ na Compliance w firmie?
Prelegent: Dominik Thier, radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności, DNB Bank Polska S.A.
• Miejsce danych osobowych w zakresie obowiązków compliance officera
• Ochrona danych osobowych jako element compliance
• Jak procesy przetwarzania danych osobowych wpływają na mechanizmy compliance

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
Agnieszka Marzec, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Dominik Thier, DNB Bank Polska S.A.
Łukasz Balcerzyk, CREDIT SUISSE (Poland) sp. z o.o.

15.00 Dane pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO oraz planowanych przepisów ustawowych
Prelegent: Magdalena Koniarska, Wierzbowski Eversheds Sutherland
• Przepisy RODO dotyczące danych pracowników
- zasady ogólne, wyjątki, obszar pozostawiony doregulacji lokalnej
• Bieżące problemy związane z przetwarzaniem danych pracowniczych, m. in.:
- whistleblowing
- background screening
- credit checks oraz criminal checks
• Obszary wymagające zmiany regulacji prawnej
• Planowane zmiany przepisów lokalnych

Panel dyskusyjny, uczestnicy:
Magdalena Koniarska, Wierzbowski Eversheds Sutherland
Grzegorz Gołębiewski, Poczta Polska S.A.
Magdalena Kawczyńska, LeasePlan Fleet Management
Piotr Oksza-Łapicki, Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o.


16.00 Zakończenie konferencji

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "ROK DO RODO. PRAWO - BIZNES - ORGANIZACJA. Wszystkie aspekty ochrony danych osobowych po 25.05.2018" jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej