To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

PIĘKNIEJSZA WERSJA CIEBIE - MODELOWANIE TWARZY I SYLWETKI

Jutro, 10:00 - 17:00
Atelier Piękna, Warszawa

Blockchain Alliance Cracow

Środa, 14:00 - 22:00
Audytorium im. W. Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie​​, 30-084 Kraków

RODO (GDPR) - Praktyczne szkolenie otwarte z warsztatami - Zostało już tylko 6 m-cy na dostosowanie! - bilety

Szkolenia i warsztaty:

Wpływ regulacji RODO (GDPR) na działanie organizacji, konsekwencje i praktyczne zastosowania.

Co nas wyróżnia i dlaczego warto wziąć udział właśnie w naszym szkoleniu i warsztatach

Szkolenie i warsztaty obejmują wszystkie obszary realizacji wymogów RODO:
        • Prawny
        • Organizacyjno-procesowy
        • Techniczny 

Zajęcia poprowadzi zespół praktyków we wszystkich obszarach wdrożeń zmian systemów ochrony danych osobowych prowadzony przez Usamah Afifi, dyrektora m.in. IBM Polska
oraz Sybase, wybitnego specjalistę w obszarach biezpieczeństwa danych, Big Data oraz systemów informatycznych. Nasz zespół wdrożył zmiany dot. RODO w ponad 20 firmach w Polsce
i poprowadził więcej niż 50 szkoleń i warsztatów na ten temat.

Program szkolenia/warsztatów

I. Wprowadzenie: system przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia

II. Realizacja prawnych obowiązków ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu - lista sprawdzająca i harmonogram wdrożenia przepisów RODO

1. Administrator i processor jako adresaci obowiązków w RODO:
        •co się nie zmienia w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego
        •modyfikacje dotychczasowych obowiązków
        •nowe wymogi i konstrukcje prawne wprowadzone przepisami RODO
        •administracyjne kary pieniężne

2. Lista sprawdzająca - jak podejść do wdrożenia RODO
        •które z dotychczas stosowanych klauzul, procedur oraz dokumentacji powinny zostać zweryfikowane w których obszarach należy określić nową strategię postępowania
        •jak stworzyć wykaz procedur i metod postępowania, które zapewniają zgodność z nowymi wymogami
        •jak określić relacje administrator-processor-subprocessor na gruncie nowych przepisów
        •wyznaczenie inspektora ochrony danych i inne zmiany organizacyjne u administratorów i processorów
        •analiza mechanizmów "zgodnościowych" określonych wprost w RODO

3. Analiza ryzyka - aspekty praktyczne

    4. Wdrożenie RODO na "osi czasu"
        •działania, które mogą zostać podjęte od wejścia RODO w życie
        •działania, które mogą zostać podjęte po wydaniu wytycznych przez Grupę Roboczą art. 29 lub innych wytycznych wydanych przez organy nadzorcze
        •działania, które mogą zostać podjęte po uchwaleniu innych przepisów, do których odnosi się RODO
        •działania, które mogą zostać podjęte dopiero po rozpoczęciu stosowania się przepisów RODO

III. Realizacja technologicznych i organizacyjnych obowiązków ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu - lista sprawdzająca i harmonogram

1. Rodzaje obowiązków dotyczących zabezpieczenia danych osobowych i nowe podejście do ich realizacji:
        •Analiza ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych
        •Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
        •Ocena skutków dla ochrony danych
        •Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
        •Uprzednie konsultacje z organem nadzoru

2. Zakres obowiązków dokumentacyjnych:
        • Polityki ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych oraz kodeksy postępowania
        •Możliwości wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu ogólnego rozporządzenia
        •Docelowa dokumentacja - przedstawienie listy dokumentów do opracowania

3. Obowiązki, których wdrażanie można już obecnie rozpocząć - przygotowanie harmonogramu działań

4. Przygotowanie administratorów bezpieczeństwa informacji do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.

IV. Podsumowanie

•Praktyczne aspekty wdrożenia GDPR/RODO, rekomendacje
•Rozwiązania Operacyjne (procesowe, organizacyjne, IT) , które wspierają kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem regulacji GDPR pod kątem odpowiedzialności i wdrożenia
procesów pod kątem zmniejszenia ryzyka.
•Przedstawienie rozwiązań IT wspierających wdrożenie GDPR.
•Sesja Pytania i odpowiedzi/RODO

Praca w małych grupach szkoleniowych  oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

Metodologia prowadzenia szkolenia:
Atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

Miejsce szkolenia/warsztatów:
Warszawa, ul. Koszykowa 79 pok. 2 (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej). Miejsce szkolenia może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

Uwaga! Pierwszych 5 uczestników otrzymuje zniżkę w wysokości 20%. Przy wyborze prosimy wybrać promocyjne bilety.

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa Usamah Afifi

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "RODO (GDPR) - Praktyczne szkolenie otwarte z warsztatami - Zostało już tylko 6 m-cy na dostosowanie!" jest GOUP Group Sp. z o.o.

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej