Pakiet wszystkich 4 wykładów "Autentycznie o..." - bilety

4 wykłady, 4 tematy, 4 wieczory

Od listopada w każdy trzeci wtorek miesiąca poprowadzę w Warszawie tematyczny wykład otwarty. Każdy z nich będzie poświęcony jednemu wybranemu zagadnieniu. Będzie więc o:
21.11 - Wykład: Autentycznie o wstydzie
19.12 - Wykład: Autentycznie o przynależności
16.01 - Wykład: Autentycznie o wrażliwości
20.02 - Wykład: Autentycznie o porażkach


Wykłady będą połączeniem:

  • moich doświadczeń z pracy w tych obszarach zarówno z klientami indywidualnymi jak i biznesowymi
  • historii mojego własnego życia, w którym na drodze do autentyczności stanęła anoreksja, bulimia oraz depresja
  • wiedzy z badań dr Brené Brown, w której zespole mam przyjemność pracować oraz powstałych na ich podstawie książek: I thought it was just mebut it isn't; Dary niedoskonałości; Z wielką odwagą; Rosnąc w siłę; Braving the Wilderness, Women & Shame.

(Czas trwania każdego wykładu 18:00 - 20:00)

Jak będą wyglądać?

  • Będą składać się z dwóch części, przedzielonych od siebie przerwą, żeby można było wziąć oddech.
  • Będą momenty kiedy tylko ja będę mówić, będą też takie, kiedy będziemy coś oglądać albo słuchać.
  • Będzie też przestrzeń na pytania i będzie też trochę interakcji, żeby można było wdrożyć nauki w praktykę.

Kim jest prowadząca?

Nazywam się Joanna Chmura i moje życie w liczbach to jak do tej pory: 4 kraje i 7 miast. Pracuję z klientami indywidualnymi i biznesowymi w tematyce przywództwa i związanych z nim: autentyczności, wrażliwości oraz odwagi. Prowadzę warsztaty, wykłady oraz programy coachingowe. Realizuję projekty rozwojowe w Polsce, Europie oraz USA. Od 2014 jako pierwsza w Polsce zaczęłam pracę modelami The Daring Way™ oraz Rising Strong™, których uczyłam się w USA bezpośrednio u dr Brené Brown, autorki "Darów niedoskonałości", "Z wielką odwagą" i "Rosnąc w siłę", której wystąpienia na konferencjach TED sięgnęły już ponad 30 milionów odsłon. Z dumą i ogromną radością od stycznia 2017 roku, jako jedyna osoba z Europy, na zaproszenie samej Brené Brown należę do jej 15 osobowego zespołu międzynarodowych facylitatorów Brave Leaders Inc. - programu rozwoju autentycznego przywództwa dla klientów biznesowych z całego świata. Jestem psychologiem, ukończyłam UJ w Krakowie. Aktualnie mieszkam w Warszawie.

Warunki realizacji

1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę dla potrzeb niezbędnych do wykonania wykładu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2.Nieobecność Uczestnika na wykładzie rozumie się jako rezygnacje, za którą nie przysługuje zwrot pieniędzy.
3.Wykonawca może odwołać wykład na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą ich rozpoczęcia.
4.W sytuacji odwołania wykładu Wykonawca może ustalić nowy termin wykładu. Uczestnik może wziąć w nim udział w nowym terminie lub zrezygnować i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w wykładzie.
5.Wszelkie materiały, narzędzia i metodologia są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik może je rozpowszechniać wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
6.The DaringWay™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym należący do The DaringWay LLC, a Uczestnik nie ma prawa go stosować, chyba że uzyska stosowną licencję.
7.Uczestnik oświadcza, iż został pouczony, że aby stosować metodologię The DaringWay™ wymagane jest posiadanie przez niego odpowiedniego certyfikatu wydawanego przez The DaringWay LLC i że niniejszy wykład nie daje mu uprawnień do stosowania tej metodologii.
8.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wykonawcą i Uczestnikiem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

349,00 zł

Kup bilet
  • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
  • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
  • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa Joanna Chmura

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Pakiet wszystkich 4 wykładów "Autentycznie o..."" jest Joanna Chmura

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Pakiet wszystkich 4 wykładów "Autentycznie o..."
20 Listopada 2017, 10:00 349,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Zobacz na mapie

Golden Floor Tower - 32p.

ul.Chłodna 51, Warszawa

Polecamy także:

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej