Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym EKO-LOKATOR

GOSPODAROWANIE WODĄ W BUDYNKU WIELORODZINNYM

WARSZAWA 24 kwietnia 2018


PROGRAM SZKOLENIA

09:00-09:15 - powitanie uczestników

BLOK I 09:15-11:00 (z przerwą kawową)

PODEJŚCIE SYSTEMOWE DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH

BLOK II 11:15-13:15 (z przerwą kawową

WYKORZYSTANIE WÓD W OBIEKTACH | WODA SZARA

13:15 - 14:00 - przerwa na lunch (45 min)

BLOK III 14:00-16:00 (z przerwą kawową)

PRAWO WODNE PO ZMIANACH | WŁASNOŚĆ WÓD I PRAWA WŁAŚCICIELSKIE POZNAJ NASZYCH WYKŁADOWCÓW


Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • Jakie zmiany wprowadza Nowe Prawo Wodne i kogo one dotyczą?
 • Co oznacza "podatek od deszczu" i kto będzie go płacił?
 • Jak zapobiegać podtopieniom budynków i powodziom po opadach nawałnicowych w miastach?
 • W jaki sposób retencjonować wody opadowe w mieście i na terenie osiedla?
 • Jakie korzyści wynikają ze stosowania obiegu "szarej wody"?
 • Co to jest ślad wodny miast i produktów?
 • Jakie technologie mierzenia poboru wody są najbardziej efektywne?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu! 


Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym

"Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" to kolejny temat poruszany w ramach bezpłatnych szkoleń i warsztatów projektu Eko-lokator, dla osób zajmujących się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi. Gospodarka wodna jest jednym z najważniejszych aspektów w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Jak oszczędzać wodę, co to jest woda szara, jak zbierać deszczówkę i ją potem wykorzystywać oraz jak sfinansować związane z tym inwestycje? O tych zagadnieniach i wielu innych będzie mowa na bezpłatnych szkoleniach w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i w Rzeszowie.

Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody nadającej się do picia, są one jednymi z najniższych w Europie i porównywalne z zasobami Egiptu (!) - szacuje się że od 2050 roku mogą się zacząć nasze problemy z dostępem do niej.

Umiejętne zbieranie deszczówki pozwala zaoszczędzić nawet 70% wody pitnej

Woda deszczowa to ta spływająca z dachów i powierzchni utwardzonych. W zależności od tego do jakich celów chcemy tej wody użyć można się pokusić o bardzo proste sposoby jej magazynowania, od wolno stojących pojemników, do skomplikowanych instalacji i zbiorników podziemnych. Nie musimy marnować wody pitnej i wykorzystywać jej np. do podlewania terenów zielonych, trawników, ogródków, roślin na balkonie. Do tych działań możemy wykorzystać zgromadzoną wodę deszczową. W ten sposób, w skali roku możemy zastąpić wodą deszczową nawet do 70% wody pitnej której używamy na przykład do podlewania trawników. O tym jak magazynować wodę, jakie technologie są dostępne na rynku, oraz jaki jest koszt i jak to sfinansować, opowiemy na zbliżających się bezpłatnych szkoleniach Eko-lokatora.

Woda szara

Instalacja umożliwiająca spłukiwanie toalet "ściekami szarymi", które pochodzą z umywalek, pryszniców, wanien oraz pralek, jest doskonałym rozwiązaniem w budynkach wielorodzinnych. Jednak taka instalacja wymaga odrębnych pionów kanalizacyjnych, które zbierają i filtrują ścieki szare oraz takich, które zużyte ponownie odprowadzają je do kanalizacji zewnętrznej. Ilość produkowanych przez gospodarstwo domowe ścieków szarych, pokrywa zapotrzebowanie wody do spłukiwania WC. Wykorzystywanie takiej instalacji jest w stanie zmniejszyć zużycie wody pitnej o 30%. Woda szara i jej wykorzystanie to również temat który zostanie poruszony w ramach szkoleń o "Gospodarowaniu wodą w budynkach wielorodzinnych".

Urban Gardening

Miejskie ogrodnictwo jest ważnym zjawiskiem, które warto rozwijać. Samodzielna uprawa żywności pozwala na częściowe uniezależnienie się od systemu dystrybucji żywności zdominowanego przez globalne korporacje narzucające własne zasady gry. Pozwala również w pełni realizować zasadę "jedz lokalnie" oraz co najważniejsze dla zarządców nieruchomości, pozwala na integrację lokalnej społeczności. W przeciwieństwie do popularnych w Polsce działek mieszkańców teren nie jest podzielony na prywatne ogródki, ale cały stanowi dobro mieszkańców, którzy wspólnie się o niego troszczą. Na szkoleniach o gospodarce wodnej poruszymy problem zieleni i ogrodów osiedlowych w ramach gospodarki wodnej.

Nowe prawo wodne

Zmiany jakie zachodzą w nowym prawie wodnym, mogą mocno uszczuplić nasz portfel. Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie inwestycje podjąć by zmiany dotknęły nas w minimalnym stopniu. Opłata wodna, którą trzeba będzie odprowadzać do nowo powstałej państwowej instytucji, jest prawie trzykrotnie wyższa od dotychczasowej opłaty środowiskowej odprowadzanej do urzędu marszałkowskiego. Opłatami za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych objęte zostają wszystkie odwadniane powierzchnie, w tym również dachy, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Rząd szacował, że statystyczny Polak zapłaci 13-14 zł rocznie, jednak dużo bardziej odczują to mieszkańcy i przedsiębiorcy z dużych miast jak Gdańsk, Warszawa czy Wrocław. Podwyżki nie ominą mieszkańców spółdzielni, dla których opłaty za kanalizację deszczową wzrosną o ponad 60 proc. (!)

Zmiany w prawie wodnym wymuszają na zarządach spółdzielni i wspólnot działania zmierzające w kierunku poprawy efektywności gospodarki wodnej. Na bezpłatnych szkoleniach o "Gospodarce wodnej w budynkach wielorodzinnych" poruszymy powyższe kwestie, oraz wiele innych. Zapraszamy na szkolenia w Gdańsku (10.04), Warszawie (24.04), Wrocławiu (15.05), oraz w Rzeszowie (05.06). Zapraszamy zarządców, mieszkańców, przedstawicieli samorządów, studentów, miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia w projekcie "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami".


Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami


Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie. Tymczasem oddziaływanie środowiskowe budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania zasobów.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowalnych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział - ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

Poprzez realizację projektu "Eko-lokator", chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

"Eko-lokator" skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano cykl szkoleń.

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

 • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
 • Transport sąsiedzki
 • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
 • Roślinność na, wokół i w budynku
 • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Ponadto w projekcie planujemy uruchomienie platformy współpracy, oraz debaty on-line pn. Platforma cyklu życia budynku. Głównym zadanie będzie integracja i współpraca środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną trzy spośród sześciu tematów modułowych: "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym", "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" oraz "Roślinność na, wokół i w budynku". Wybrane tematy są najbardziej istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, której wdrożenie będzie wymagało w przyszłości największych zmian w sposobie budowania i zarządzania nieruchomościami.

Projekt pn. "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.


 Dowiedz się więcej o Eko-lokatorze                Znajdź nas na facebooku

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym EKO-LOKATOR" jest FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym EKO-LOKATOR
23 Kwietnia 2018, 23:59
Zobacz na mapie

Ibis Warszawa Centrum

Aleja Solidarności 165, Warszawa

Polecamy także:

PROSPECTING NOWEJ GENERACJI - EFEKTYWNE METODY POZYSKANIA KLIENTÓW - Kraków

Piątek, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
BEST WESTERN PREMIER KRAKÓW HOTEL, Kraków

PROSPECTING NOWEJ GENERACJI - EFEKTYWNE METODY POZYSKANIA KLIENTÓW - Poznań

11 Maja, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Sale konferencyjne OMEGA, Poznań

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY- BRIAN TRACY - Wrocław

6 Czerwca, 09:00 - 18:30 od 490,00 zł
Centum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, 50-372 Wrocław

Social Media + Marketing

18 Maja, 09:00 - 17:00 od 297,00 zł
Polskie Centrum Edukacji, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej