Direct Search, Head Hunting - Nowoczesne metody poszukiwania kandydatów na rynku pracy

Pełny program szkolenia: https://edu90.pl/direct-search/

Rekrutując pracowników stajemy przed wyborem: Albo czekamy biernie, aż w odpowiedzi na ogłoszenie pojawi się dość dobry kandydat albo aktywnie
i samodzielnie poszukamy najlepszych fachowców. Aktywnie i samodzielnie? Czyli jak? Gdzie szukać najlepszych? Jakimi metodami?

Zapraszamy na warsztat, który odpowie na powyższe pytania i pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności poszukiwania właściwych kandydatów.
Dostosujemy warsztat do branż, w której pracujesz i/lub prowadzisz procesy rekrutacyjne.

 • podniesie pewność siebie w rozmowach z kandydatami i zdobywaniu informacji o nich
 • skróci czas poszukiwań kandydatów
 • podniesie jakość procesu rekrutacji
 • pokaże gdzie są granice prawne i etyczne pracy headhuntera
 • usprawni umiejętności interpersonalne, które można wykorzystać nie tylko w pracy zawodowej
 • znacząco obniży poziom stresu generowanego przez codzienne zawodowe obowiązki
 • usprawni umiejętność wykorzystania social media w ramach działań rekrutacyjnych
 • wskaże w jaki sposób formułować komunikat za pośrednictwem sieci społecznościowych

Czego nauczymy i co przećwiczymy?

 • definiowania konkurencji
 • prostego tworzenia narzędzi ułatwiających prowadzenie rekrutacji
 • przygotowania do poszukiwań kandydatów
 • kreatywnego zdobywania danych kandydatów
 • poszukiwań kandydatów bez użycia Internetu
 • motywowania do udziału w procesie rekrutacyjnym
 • docierania do alternatywnych źródeł kandydatów
Moduł Cele Korzyści dla uczestnika Przykładowe ćwiczenia
Prezentacja celów szkolenia, przegląd agendy (godziny pracy, kolejność modułów, korzyści dla uczestników) Uzyskanie informacji na temat korzyści płynących z nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania kandydatów Uczestnicy mówią o swoich oczekiwaniach, co pozwoli dostosować program warsztatu do oczekiwań i sprawić, aby każdy otrzymał taki zasób umiejętności wiedzy jakiego oczekiwał
Rozgrzewka
(w przypadku grup, których uczestnicy się znają może być pominięta lub zmodyfikowana)
Poznanie się uczestników, wytworzenie przyjaznej atmosfery pracy Uczestnicy poszerzają wiedzę na temat dostępności
i możliwości dotarcia do odpowiednich kandydatów oraz doboru odpowiednich źródeł ich poszukiwań
Możliwości wykorzystania portali Jobboardowych, Goldenline, Linkedin, stowarzyszeń, ogólnodostępnych baz cv
i tym podobnych
Oczekiwania uczestników, podstawowe pojęcia,

działanie

Źródła kandydatów

A
1) Zebranie informacji, co w zakresie omawianego tematu jest dla każdego z uczestników ważne
2) Co stanowi największą trudność w znajdowaniu kandydatów do pracy?
3) Jakie źródła kandydatów uczestnicy wykorzystują?

B
1) Co to jest "aktywne" poszukiwanie kandydatów?
2) Co to jest direct search"
3) Elementy, które mają wpływ na jakość i skuteczność direct searchu
4) Czego należy unikać w direct searchu

Zoptymalizowanie kosztów i czasu rekrutacji oraz jakości kandydatów.

Uczestnicy nabywają umiejętność przekonywania kandydatów oraz prezentacji oferty pracy.

Ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów rekrutacji prowadzonych w firmie, a także na podstawie doświadczenia w rekrutacji prowadzącego

Symulacja rozmów z kandydatem

Direct Search Nabycie praktycznej umiejętności aktywnego poszukiwania kandydatów w firmach konkurencyjnych Przekonanie o wpływie własnej osoby na skuteczne i szybkie poszukiwanie kandydatów Zadania,, korzyści na podstawie przykładów
Rozmowa z kandydatem
nieposzukującym pracy w sposób aktywny
Wskazanie metod motywowania do rozważenia uczestnictwa w rekrutacji.
Odpowiednie przygotowanie do rozmowy


Posługiwanie się portalami
social media

Formułowanie komunikatu social media
W jaki sposób wykorzystać social media do znalezienia odpowiedniego kandydata

W jaki sposób formułować komunikat za pośrednictwem sieci społecznościowych
Umiejętność wykorzystania social media w ramach działań rekrutacyjnych social media - wskazanie możlwości wykorzystaniyda social media jako źródła
kandydatów

- posługiwanie się odpowiednim językiem komunikat

- sporządzenie komunikatu z ofertą na portalu
Podsumowanie Przypomnienie zasad aktywnego poszukiwania kandydatów

Wyszczególnienie metod szukania kandydatów


psycholog, od 13 lat związany zawodowo z obszarem HR. Odpowiadał za rekrutację na terenie Polski i za granicą na stanowiska wszystkich szczebli dla firm branży: budowlanej, nieruchomości, produkcyjnej (food i non-food), IT & Telco, farmaceutycznej, medialnej, retail i innych. Posiada duże doświadczenie w konstruowaniu i wykorzystaniu metodologii AC/DC, outplacementu, narzędzi psychometrycznych i badających poziom kompetencji zawodowych, tworzeniu programów naboru talentów do dużych organizacji oraz prowadzeniu szkoleń. Kilkukrotnie tworzył nowe działy w organizacjach, zarządzał zespołami, aktywnie zajmował się sprzedażą usług HR oraz reprezentowaniem pracodawców w mediach, a także planowaniem i realizowaniem działań PR. Prowadził szkolenia z doradztwa zawodowego dla żołnierzy zasadniczej służby zawodowej oraz cykl zajęć dla studentów Collegium Civitas w Warszawie.

Pełny program szkolenia: https://edu90.pl/direct-search/

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie szkolenia HR / zasoby ludzkie wydarzenia Warszawa hr zasoby ludzkie

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Direct Search, Head Hunting - Nowoczesne metody poszukiwania kandydatów na rynku pracy" jest Edu90.pl

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Przesyłając powyższy formularz zapewniam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkoleń EDU90 (https://edu90.pl/regulamin-szkolen/)

Wyciąg z Regulaminu szkoleń - akceptacja warunków

ANULOWANIE ZGŁOSZENIA: Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu. Anulowanie zgłoszenia możliwe poprzez skorzystanie z formularza na stronie: www.edu90.pl/kontakt/formularz-rezygnacji

ODWOŁANIE SZKOLENIA: EDU90 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia koszty uczestnictwa zostają zwrócone bezzwłocznie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę EDU90 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu organizacji i realizacji niniejszego szkolenia.

Pamiętaj by zgłosić organizatorowi wszelkie specjalne potrzeby żywieniowe! (alergeny, specjalna dieta)

ZWOLNIENIE Z VAT: W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% załącz do formularza zgłoszeniowego Oświadczenie
Uczestnictwo w szkoleniu

Przesyłając powyższy formularz zapewniam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkoleń EDU90 (https://edu90.pl/regulamin-szkolen/)

Wyciąg z Regulaminu szkoleń - akceptacja warunków

ANULOWANIE ZGŁOSZENIA: Istnieje możliwość odwołania uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli nastąpi ono do 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia wówczas Zgłaszający nie zostaje obciążony kosztami. Jeżeli zaś nastąpi to później lub osoba zgłoszona nie będzie obecna na szkoleniu pobierana jest pełna opłata za udział w szkoleniu. Anulowanie zgłoszenia możliwe poprzez skorzystanie z formularza na stronie: www.edu90.pl/kontakt/formularz-rezygnacji

ODWOŁANIE SZKOLENIA: EDU90 zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia koszty uczestnictwa zostają zwrócone bezzwłocznie.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam firmę EDU90 do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy szkolenia
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu organizacji i realizacji niniejszego szkolenia.

Pamiętaj by zgłosić organizatorowi wszelkie specjalne potrzeby żywieniowe! (alergeny, specjalna dieta)

ZWOLNIENIE Z VAT: W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% załącz do formularza zgłoszeniowego Oświadczenie

już niedostępne 736,77 zł -

Warszawa

Warszawa

Polecamy także:

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - WARSZAWA

21 Marca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Centrum szkoleniowe BTI, Warszawa

Psychologia perswazji w sprzedaży - Kevin HOGAN

23 Marca, 09:00 - 18:30 od 490,00 zł
Kraków, Kraków

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - GDAŃSK/SOPOT

16 Marca, 09:00 - 18:00 od 170,00 zł
Hotel Haffner, Sopot

NOWOCZESNE TECHNIKI POKONYWANIA OBIEKCJI I FINALIZACJI SPRZEDAŻY - Kraków

2 Marca, 09:00 - 18:00 od 190,00 zł
Best Western Efekt Express Kraków, Kraków

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej