To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

OpenReaktor #72

13 Lutego, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

Wtorek, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 189,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

BDO - Baza danych o odpadach. Aktualne wymagania, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami w praktyce. - bilety

W trakcie szkolenia dowiesz się w jakim obszarze zachodzące zmiany obejmą Twoje przedsiębiorstwo i w jakim zakresie zmienią się Wasze obowiązki wynikające z przepisów dotyczących Bazy Danych o Odpadach.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć co czeka Twoją firmę, to jest szkolenie dla Ciebie.

Cel szkolenia:

Ø Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami i obowiązkami, którym podlega bardzo szeroka grupa przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami,

Ø Przedstawienie obowiązujących formularzy rejestrowych i aktualizacyjnych,

Ø Podanie terminów składania wniosków i załączników,

Ø Poinformowanie o wysokości opłat rejestracyjnych i rocznych,

Ø Informacja o sankcjach za brak wpisu do BDO i konsekwencji niedotrzymania terminu wpisu,

Ø Przedstawienie obowiązków marszałków województw w zakresie BDO.

SZKOLENIE JEST DLA:

Ø posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, pozwolenie
na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

Ø podmiotów transportujących odpady,

Ø wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,

Ø podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Ø wprowadzających, eksportujących i nabywców opakowań i produktów
w opakowaniach
,

Ø prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

Ø wprowadzających baterie lub akumulatory,

Ø prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

Ø wprowadzających, zbierających i przetwarzającychzużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
,

Ø organizacji odzysku,

Ø wprowadzających pojazdy,

Ø prowadzących punkty zbierania pojazdów,

Ø prowadzących stacje demontażu pojazdów.

PROGRAM SZKOLENIA

Ø Wprowadzenie

Ø Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji

Ø Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami

Ø Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy

Ø Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi

Ø Zawartość BDO (zakres ustawowy) - kogo dotyczy?

Ø Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego
z ustawy o odpadach

Ø Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców

Ø BDO a zbiorcze zestawienie danych o odpadach

Ø Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO

Ø Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO

Ø Przepisy przejściowe

Ø Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia

Ø Pytania i odpowiedzi

Ø Konsultacje - dla zainteresowanych

PRELEGENT

Maciej Grześkowiak - Przez wiele lat byłczłonkiem komisji Wojewody nadającej kwalifikacje w zakresie kierowników składowisk odpadów i kierowników spalarni odpadów. Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska i Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, m.in. w kontrolach jednostek gospodarczych i samorządowych. Obecnie ekspert i audytor środowiskowy zajmujący się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek geografia-specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska". Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" na UAM Poznań. Prowadził również zajęcia na studiach podyplomowych w Centrum Edukacyjnym Zarządzania Środowiskiem na UAM Poznań. Jest autorem i współautorem wielu opracowań i dokumentacji w dziedzinie ochrony środowiska.


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa Gdańsk szkolenia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "BDO - Baza danych o odpadach. Aktualne wymagania, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami w praktyce." jest Training Solutions

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej