To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

7 Września - 8 Września od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - WROCŁAW

22 Listopada, 09:00 - 17:45 od 290,00 zł
Hotel Q ****, 53-334, Wrocław

Seminarium Wymagania / Badania / Certyfikacja

Czy masz pomysł na innowacyjny produkt? Czy wiesz, że produkt powinien być bezpieczny dla jego użytkownika? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Ale czy wiesz, jakie wymagania formalne i techniczne musi on spełniać? Czy wiesz co to jest unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to Seminarium W/B/C jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na seminarium, na którym inżynierowie ds. oceny zgodności produktów, specjaliści od certyfikacji produktów i inspektorzy z organów nadzoru rynku będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania.

Dla kogo?

Dla studentów kierunków technicznych, inżynieryjnych, automatycznych i nie tylko. Dla osób mających pomysł na produkt, planujących rozpoczęcie regularnej produkcji lub sprzedaż za granicą. Dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w parkach naukowo-technologicznych i innych centrach innowacji.

Dowiesz się:

- jakie są obowiązki producenta, importera i dystrybutora?

- gdzie szukać informacji o unijnych wymaganiach technicznych, które musi spełnić produkt?

- czym się różni laboratorium akredytowane od jednostki notyfikowanej i gdzie badać produkt?

- jak działają polskie organy nadzoru rynku?

Kiedy:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - 05/06/2018

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku - 06/06/2018

Program seminarium:

1. Obowiązki producenta, importera i dystrybutora wynikające z polskiego wdrożenia dyrektyw nowego i globalnego podejścia - Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE

2. Procedury oceny zgodności - Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS

3. Zasady oceny zgodności oraz wymagania dokumentacyjne dla potwierdzenia jakości

i bezpieczeństwa wyrobów - Maciej Łopusiewicz, jednostka notyfikowana TÜV Rheinland

4. Normy a prawo. Sposoby powoływania norm w przepisach prawnych - Artur Staśkiewicz,Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego

5. Zasady systemu normalizacji dobrowolnej - Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych

6. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku - Włodzimierz Łabanowski, Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie

7. Bezpieczeństwo produktów w UE - Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS

8. Jak uczestniczyć w normalizacji? Korzyści - Michał Zimmer, Kierownik Sektora Elektroniki

9. Informacja o normach i dokumentach normalizacyjnych w Internecie i nie tylko.

Jak i gdzie znaleźć właściwe informacje o normach - Wojciech Mazurek, Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych

10. Ile norm mieści się w jednym produkcie? - Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE


Prelegenci:

Piotr R. Gajos - inżynier ds. oceny zgodności produktów w biurze riskCE. Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych (tj. 305/2011), maszyn i urządzeń (tj. MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEEE 2000/14/EC, RoHS 2011/65/UE i WEEE 2012/19/UE) oraz wymagań ekoprojektu (tj. ErP 2009/125/EC i LErP 2010/30/UE). Specjalista w sprawie wymagań EcoDesign. Doświadczony szkoleniowiec ww. zakresie. Członek Komitetu Technicznego ds. Wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią.

Przemysław Gałka - mgr inż. Przemysław Gałka, Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów, Polskiego Rejestru Statków S.A., Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie środków ochrony indywidualnej, Członek Komitetu Technicznego ds. Wyrobów Włókienniczych oraz Małych Statków, Audytor wiodący ISO 9001, Audytor ISO 18001, Audytor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie środków ochrony indywidualnej.

Maciej Łopusiewicz - Koordynator Sprzedaży Sekcji Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów TÜV Rheinland. Odpowiedzialny za certyfikację bezpieczeństwa i jakości wyrobów, ocenę bezpieczeństwa maszyn, poziom bezpieczeństwo funkcjonalne Sil, certyfikację eksportową do krajów Zatoki Perskiej. Audytor wewnętrzny ISO, ekspert SASO. Absolwent Uniwersytetu łódzkiego z wykształcenia Antropolog kultury ze specjalizacją w kreowaniu rzeczywistości reklamowej.

Artur Staśkiewicz - Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego i Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Prelegent wielu konferencji i szkoleń dotyczących aspektów prawnych w normalizacji. Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 2010 r.

Teresa Sosnowska - od 2013 r. Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wcześniej Kierownik Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa WPN. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Związana z normalizacją od ponad 20 lat. Uczestniczyła w projekcie wdrażania systemu informatycznego dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest także Członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.

Włodzimierz Łabanowski - absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie W latach 1989-1992 pracownik naukowy ART, od 1992 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie , obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełnienia wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Michał Zimmer - od 2009 r. Kierownik Sektora Elektrotechniki i Elektroniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, od 2014 roku sekretarz Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności utworzonej przy Radzie Sektorowej Sektora Elektrotechniki. Wcześniej przez 10 lat pracował w branży ICT, gdzie zajmował się wdrażaniem i audytem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności systemów e-learningowych, VOIP oraz perymetrycznych i zobrazowania radarowego.

Wojciech Mazurek - Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN. Zajmuje się udzielaniem informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z zakresu budownictwa, mechaniki, logistyki, transportu i opakowań. Brał udział w przygotowaniu nowego sklepu internetowego PKN. Prowadzi szkolenia z zakresu informacji normalizacyjnej, audyty wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audyty zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.


NazwaKontaktZnak

riskCE
www.riskCE.eu
biuro@riskCE.eu
+48 669 220 942

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
www.opnt.olsztyn.pl
sekretariat@opnt.olsztyn.pl
+48 89 612 05 00

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
www.technopark.elk.pl
info@technopark.elk.pl
+48 87 732 63 01

Polski Rejestr Statków
www.prs.pl
mailbox@prs.pl
+48 58 346 17 00

TÜV Rheinland

www.tuv.com/poland/pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
www.olsztyn.pip.gov.pl
kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl
+48 89 533 96 48

Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl
wspsekr@pkn.pl
+48 22 55 67 777

Zobacz również:

szkolenia

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Seminarium Wymagania / Badania / Certyfikacja" jest riskCE

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej