To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

7 Września - 8 Września od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2019 - WROCŁAW

22 Listopada, 09:00 - 17:45
Hotel Q ****, 53-334, Wrocław

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU

Czas trwania:
2 dni- 16 h (2 x 8 h)

STRATEGIE ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW-SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU

rozszerzone szkolenie menedżerskie
Autorski program trenera, zatem drugiego takiego szkolenia nie znajdziesz na rynku. Gwarantujemy, że na tym szkoleniu menedżerskim jeszcze Ciebie nie było, nawet jeśli brałeś udział w szkoleniach o podobnie brzmiącym temacie.


  CENA SZKOLENIA:
  1750 zł brutto/os


  Cena szkolenia zawiera:

  • pakiet materiałów szkoleniowych,
  • obiad + przerwy kawowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem podczas trwania szkolenia (30 min- 1 godz.)
  • spora dawka wiedzy

  Korzyści dla uczestników i firmy:  • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
  • nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
  • nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu osobowościowego pracownika,
  • poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie Motywacji 3.0,
  • poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
  • nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
  • wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom - informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
  • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
  • poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
  • nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
  • nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,
  • poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

  Uczestnicy:


  Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na podnoszeniu efektywności działania poprzez motywowanie i podnoszenie zaangażowania i samooceny pracowników, a przez to pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy i pokazywanie mocnych stron członków zespołu; do wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie skutecznego motywowania i zarządzania zespołem.


  Metodologia prowadzenia szkoleń:

  Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe:

  - symulacje, - mini- wykłady- ćwiczenia- prace indywidualne, w parach i grupowe,

  - dyskusje moderowane przez trenera, - burze mózgów,- case study.

  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

  !Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.  Gwarancje SOLBERG:

  • gwarancja małej grupy, tak by skupić się maksymalnie na każdym uczestniku
  • gwarancja warsztatowej formy szkolenia, tak by zwiększyć efektywność szkolenia
  • gwarancja indywidualnego podejścia do każdego uczestnika- powiedz nam o swoich oczekiwaniach a dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb


  PROGRAM:

  Obszerny szczegółowy program merytoryczny:

  1. Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera

  • Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?

  • Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania - model X, Y

  • Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności menedżerskich / przywódczych

  • Umiejętność kierowania sobą

  • Decyzja: menedżer czy lider - czyli kogo potrzebuje mój zespół?

  • Rola lidera jako członka zespołu

  • Autorytet lidera - źródła władzy lidera

  • Zadania lidera w zespole - rozwój partnerstwa i współpracy

  • Budowanie zaufania lidera w zespole - jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?  2. Kim są moi pracownicy?

  • Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?

  • Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji - modele DISC i Thomas International

  • Ćwiczenia praktyczne na modelu TI lub DISC


  3. Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania

  • Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu

  • Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji,

  • Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga - czynniki higieniczne a czynniki motywujące - różnice i powiązania, motywacja i demotywacja - odniesienia praktyczne do działania polskich przedsiębiorstw w II dekadzie XXI wieku

  • Współczesne wyzwania motywacyjne - motywacja 2.0 - MOTYWACJA 3.0,

  • Co może uczynić z nas liderów?

  • Model przywództwa wg Instytutu Gallupa - prezentacja badań nad efektywnością liderów we współczesnych organizacjach biznesowych

  4. Zadanie, jako cel działania zespołu

  • Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?

  • Metoda SMART

  • Golden Circle - Simon Sinek - jak komunikować cele

  • Cele strategiczne i operacyjne

  • Zadania jako motywator dla pracownika - jak określić zadanie

  Ćwiczenie wyznaczania celów pracownikom z modelem SMART oraz GC  5. Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes

  • Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji

  • Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?

  • Dwa miasta - czyli o podejściu ludzi do zadań

  • Kto zabrał mój ser? - rzecz o motywacji w zmianie  6. Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

  • Atlassian (fedex day's) - case study

  • Metaplan na warsztat

  • Jak pracują w Google? - case study

  • Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?

  • Środowisko zorientowane na wynik - czyli technologia ROWE

  • Przykład Microsoft Encarta

  • Burza mózgów

  • Śnieżna kula

  • Drzewo decyzyjne

  • Metaplan

  • ROWE i autonomia

  • Fedex day

  7. Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika

  • 7 sekretów motywacji

  • Dopasowanie do modelu motywacji pracownika

  • Technika SOG

  • Delegowanie zadań

  • Bądź liderem na 16 sposobów

  • Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona

  • Odpowiedzialność za wynik

  • Motywujący feedaback

  • Docenianie

  • Praca w kluczowych projektach

  • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.

  • Pokolenie X i Y

  • Nowy pracownik vs. "stary" pracownik.

  • Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

  8. Umiejętność delegowania zadań

  • Pierwszy grzech menedżerów

  • Delegowanie jako narzędzie motywowania

  • Warunki skutecznego delegowania zadań

  • 7 stopni delegowania zadań

  • Przeszkody w skutecznym delegowaniu

  • Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

  • Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

  9. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

  • Jednominutowy manager Blancharda

  • Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?

  • Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?

  • Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość - ważne wskaźniki

  • Ustalanie celów pracy

  • Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

  • Jak docenić (pochwalić) pracownika? - praca z modelem

  • Jak udzielić konstruktywnej krytyki? - praca z modelem

  • Kontrola realizacji zadań

  • Rozliczanie z realizacji zadań

  • Badanie przyczyn niepowodzeń

  Ćwiczenie konstruktywnej pochwały i konstruktywnej krytyki, opartych na faktach lub opiniach  10. Jak efektywnie pracować z zespołem?

  • Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu

  • Różnica między grupą a zespołem

  • Cechy efektywnego zespołu

  • Role zespołowe a motywacja

  • Odpowiedzialność w zespole

  • Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

  Zobacz również:

  szkolenia szkolenia w Poznaniu szkolenia Zarządzanie wydarzenia Poznań coach lider mentor Ekspert w zakresie sprzedaży motywacja negocjacji obsługi klienta przywództwo RAFAŁ BRODOWSKI Trener zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Trener- praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem. zarządzanie zarządzanie zespołem

  Skontaktuj się z organizatorem

  Organizatorem wydarzenia "SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU" jest Grupa Szkoleniowa SOLBERG

  Organizujesz wydarzenie?

  Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

  Dowiedz się więcej