IMPROWIZACJA W BIZNESIE I W ŻYCIU - bilety

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA DWUDNIOWY WARSZTAT
Z ZAKRESU IMPROWIZACJI W BIZNESIE I ŻYCIU OSOBISTYM
UCZESTNICY:1. Przedsiębiorcy i ich pracownicy z możliwością dofinansowania z BUR.
2. Menadżerowie wyższego i średniego szczebla
3. Handlowcy
4. Pracownicy działu HR
5. Osoby indywidualne zainteresowane własnym rozwojem w kontekście odporności psychicznej
6. Coachowie, trenerzy, osoby skupione na wsparciu indywidualnym i zespołowym ludzi


Informacja: Improwizacja w BUR   telefon: 691213623

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI ISTNIEJĄ DLA:a. właścicieli i ich pracowników MMŚ (Mikro, Małe i Średnie Firmy) - Z DOFINANSOWANIEM DO 80% - (cena brutto 1476)
b. przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu (w tym dla ich pracowników) bez konieczności ubiegania się i dofinansowanie (cena brutto: 948,99zł)
c. osób indywidualnych (cena: 731,85zł)
INFORMACJA: , @Anita biuro@cstcoaching.pl, telefon: 691213623    Improwizacja w BUR 
KORZYŚCI Z POZIOMU UCZESTNIKA:- Wzmocnienie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych
- Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia i elastycznego działania
- poszerzenie spektrum widzenia i wykorzystywania możliwości płynących z sytuacji, miejsca, kontaktu, itp.
- Poszerzenie samoświadomości siebie i procesów jakie zachodzą w nas w sytuacjach nowych i odmiennych i umiejętności sterowania nimi
- Wzmocnienie nawyku bycia bardziej obecny (w "tu i teraz"), uważności i dostrzegania przez to większej ilość możliwości, perspektyw i zasobów biznesowych
KORZYŚCI Z POZIOMU HR I ORGANIZACJI:- Wzrost efektywniej komunikacji osób i zespołów biznesowych
- Wzrost umiejętności budowania efektywnych relacji w biznesie bazujący na wzajemnej inspiracji - Wzmocnienie integracji zespołowej i rozwój efektywnej współpracy opartej na zaufaniu i wsparciu
- Rozwój umiejętności w kadrze menadżerskiej i pracowniczej dzielenia się odpowiedzialnością za efekty pracy
- Wykształtowanie nawyku patrzenia na błędy w procesie rozwoju i zmiany organizacyjnej jako na inspirację do tworzenia nowych jakości i działań
KORZYŚCI Z POZIOMU HANDLOWCÓW:- Wzrost umiejętności elastycznego reagowania na proces negocjacji
- wzrost poczucia pewności siebie w komunikacji z innymi oraz świadomości procesów zachodzących w procesie sprzedaży i kupna
- Wzmocnienie umiejętności kreatywnego myślenia w kontekście budowania ofert i prezentacji usług czy produktów
- Rozwój efektywnego radzenia sobie z poczuciem stresu i presji wynikających z różnych kontekstów środowiskowych czy społecznych oraz uwarunkowań nałożonych przez firmę czy rynek
KORZYŚCI Z POZIOMU COACHÓW, TRENERÓW, OSÓB ZAANNGAŻOWANYCH POMOCOWO:- Rozwój umiejętności elastycznego reagowania na reakcje klienta lub grupy
- Wzmocnienie umiejętności budowania w kliencie pewności siebie i samoświadomości
- Poszerzenie spektrum narzędzi i technik zarządzania dynamiką pracy zespołowej w pracy trenerskiej oraz procesu coachingowego w pracy coacha
- Wzrost samoświadomości w kontekście powstawania przekonań ograniczających i sposobów ich niwelowania w sytuacjach nowych środowiskowo i społecznie

Dzień 1. Wprowadzenie w świat zabawy, radości i emocji Teatru Improwizacji w kontekście rozwoju elastyczności i efektywności działania

1.Pojęcia i słownictwo z zakresu Improwizacji i humoru

2.Kreatywność a improwizacja w kontekście biznesu i budowania relacji z klientem

3.Gry i ćwiczenia teatru społecznie zaangażowanego w kontekście biznesu, współpracy i obsługi klienta

4.Ćwiczenia pozwalające na eksperymentowanie z tworzeniem postaci i scen - rozwijające umiejętności odnajdywania się w różnych kontekstach biznesowych, relacjach służbowych i obszarach nowych możliwości współpracy

Na początku warsztatu, uczestnicy określają swoje cele Improwizacji, a trener dostosowuje resztę warsztatu odpowiednio do tego i celów ogólnych szkolenia z podstaw Teatru Improwizacyjnego.

Dzień 2. Improwizacja zaawansowana

1.Zaawansowane techniki i narzędzi Teatru Improwizacji możliwe i przydatne do wykorzystania w pracy zawodowej / w kontekście biznesu i współpracy z klientem czy też podczas negocjacji handlowych

2.Wykorzystywanie sceny - rozwijanie zaawansowanych umiejętności improwizacji w kontekście zarządzania sceną podczas wystąpień biznesowych czy w trakcie prowadzenia zebrań / spotkań

3.Informacja zwrotna w improwizacji a informacja zwrotna w biznesie - jak udzielać by budować i rozwijać efektywność biznesową a nie demotywować

4.Humor jako narzędzie obniżające poziom stresu i niwelujące konflikt w współpracy.

Więcej gier i formatów pozwalających rozwijać umiejętności improwizacyjne, a także odnaleźć własny stylu gry improwizacyjnej w środowisku zawodowym i biznesowym .

Joanna Czarnecka

- Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare - Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Działa w Partnerstwie z Instytutem Psychologii Eklektycznej IEP w Holandii oraz Instytutem Terapii Prowokatywnej w Monachium. Współpracuje z uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów w biznesie. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Drugą specjalizacją jej jest praca na przekonaniach, postawach, motywacji oraz nad kreatywnym myśleniem u jednostki i zespołów. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia). Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie. Wspiera coachingowo i trenersko kadrę medyczną i opiekuńczo - leczniczą w rozwoju kompetencji miękkich oraz terapeutyczno - pomocowych (z zakresu m.in. nowych metod pracy z pacjentem, prowadzenia wywiadu motywacyjnego - medycznego, pracy z emocjami, komunikacji nastawionej na porozumienie, itp.). Wspiera organizacje, kadrę medyczną i pacjentów terminalnych, onkologicznych, neurologicznych.

Oskar Hamerski

Aktor teatralny, improwizator, wykładowca. trener kompetencji improwizatorskich, teatralnych i pantomimicznych. Absolwent krakowskiej PWST (1999). Od latach 1999-2003 aktor Teatru Nowego w Łodzi. 2005 roku w zespole Teatru Narodowego w Warszawie. Współpracował ze Starym Teatrem w Krakowie, Düsseldorfer Schauspielhaus oraz z teatrami warszawskimi: Wytwórnia, Laboratorium Dramatu, IMKA, Centrala. Laureat nagrody prezydenta Łodzi (2001) i nagrody za rolę Konrada w Wyzwoleniu Wyspiańskiego w reżyserii Mikołaja Grabowskiego w Starym Teatrze w Krakowie na 30. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (2005). Autor książki ""IMPROWIZACJA TEATRALNA WEDŁUG KEITHA JOHNSTONE'A." Redaktor merytoryczny książki K. Johnstone'a "IMPRO - SPONTANICZNE KREOWANIE ŚWIATA".

Zanim zapiszesz się na usługę w BUR, skontaktuj się z nami, aby postępować zgodnie z procedurami i otrzymać dofinansowanie: biuro@cstcoaching.pl

Usługa zostanie zrealizowana, jeżeli zbierze się grupa 10 osób.

Zgłaszając sięna usługęwyrażasz zgodęna przetwarzanie swoich danych osobowych tj. Imięi Nazwisko, adres mail.
Klauzula informacyjna
Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: anita.orzechowska@cstcoaching.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymi ofertowania, przeprowadzenia procesu rozwojowego, realizacji zamówienia, działań marketingowych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.:Polityka prywatności

1 230,00 zł

Kup bilet
  • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
  • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
  • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Poznaniu wydarzenia Poznań Joanna Czarnecka

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "IMPROWIZACJA W BIZNESIE I W ŻYCIU" jest CST Coaching Anita Orzechowska

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilety dla właścicieli i ich pracowników MMŚ - do kupienia po uprzednim uzyskaniu możliwości dofinansowania z BUR - www.uslugirozwojowe.pl
Jeszcze niedostępne
od 29 Czerwca 2019 (Sobota)
1 230,00 zł -
  Bilet dla uczestnika
10 Lipca 2019 1 230,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej