To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów, kancelarii, składnic w placówkach oświatowych a także do pracowników, którzy generują dokumentację i są zobowiązani ją przechowywać oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Pani trener prowadząca szkolenie zachęca Państwa do przynoszenia na szkolenie dokumentów oraz akt z którymi Państwo na co dzień pracują lub

o nadesłanie zapytań, które zostaną omówione na szkoleniu.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?
Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Regularnie pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, prowadząc archiwa zakładowe i składnice akt ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych. Współpracowała m.in. z Polska Akademią Nauk, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, teatrami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzania dokumentacją w jednostce, prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt oraz stosowania przepisów kancelaryjnych w praktyce.

DZIEŃ 1

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
  2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  3. Narodowy zasób archiwalny
  4. Państwowy zasób archiwalny
  5. Niepaństwowy zasób archiwalny
  6. Państwowa sieć archiwalna
  7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  8. Formy ochrony prawnej
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
  2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
  3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
  4. Dokumentacja jawna i niejawna
  5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
 1. Organizacja pracy kancelaryjnej
  1. Tradycyjny obieg dokumentacji
  2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
  3. Systemy kancelaryjne
  4. Instrukcja kancelaryjna
  5. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 3. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  e) Wyposażenie archiwum zakładowego
  f) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  i) Udostępnianie dokumentacji
  j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  k) Konserwacja akt
  l) Przekazywane akt do archiwum państwowego
 4. m) kontrola archiwum zakładowego

5. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

6.Archiwizowanie dokumentacji aktowej - etapy prac

7.Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

DZIEŃ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 1. NOWE ŚRODOWISKO PRAWNE
 2. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Pojęcie danych osobowych
 • Funkcja administratora
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek szkoły - zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Wyznaczanie inspektora ochrony danych
 • Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Monitoring wizyjny w szkołach
 • PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
 • Pojęcie i zadania organu prowadzącego szkołę
 • Sytuacje, w których organ prowadzący szkołę zgodnie z prawem ma dostęp do danych
 • Sytuacje, w których organ nie może mieć dostępu do danych
 • Przekazanie danych osobowych organowi prowadzącemu
 1. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
 • Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę w trakcie rekrutacji
 • Obowiązek informacyjny w kontekście zaproszeń na uroczystości i wydarzenia szkolne
 • Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły
 • Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole
 • Przetwarzanie danych osobowych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim
 • Wykonywanie obowiązków służbowych nauczycieli poza szkołą
 • Informacja o zastępstwach

Wykorzystanie adresów e-mail do kontaktu nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów

 • Pozostawianie podpisanych podręczników w szkole
 • Karty dostępu w szkole
 • Wywieszanie danych osobowych uczniów na tablicach na terenie szkoły lub umieszczanie ich na stronie internetowej
 • Przetwarzanie danych - konkursy, zdjęcia szkolne
 • Przetwarzanie danych uczniów na uroczystościach szkolnych
 • Pozyskiwanie przez podmioty zewnętrzne danych osobowych uczniów przy wykorzystaniu imiennych ankiet
 • Udostępnianie danych osobowych absolwentowi
 • E-dziennik
 1. DYSKUSJA

NFORMACJE ORGANIZACYJNE:

- cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
- udzielamy rabatu 20 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji lub przy zapisie drugiej osoby z polecenia.
- zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

- w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH" jest COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej