To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Jutro, 19:00 - 21:00 28,29 zł
Szkoła Języka Norweskiego Zoozanko, Warszawa

Blockchain Alliance Warsaw

7 Sierpnia, 10:00 - 18:00
Startberry, 03-840 Warszawa

Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event

sponsorsponsor

Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

18 maja 2018

ŁÓDŹ

Godziny: 11:50 - 16:00.

Miejsce: Politechnika Łódzka, Zatoka Sportu, al. Politechniki 10.

W imieniu Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Politechniki Łódzkiej zapraszamy serdecznie na wydarzenie "Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event" - Technologie Informacyjne, które odbędzie się 18 maja br., w Łodzi, w godzinach 11:50 - 16:00.

Click here for English version

Wydarzenie jest dedykowane firmom, które są nastawione na rozwój i w tym celu poszukują unikatowych technologii. Spotkanie będzie się składało z kilku do kilkunastu krótkich prezentacji, które przedstawią rozwiązania technologiczne bazujące na przełomowych badaniach naukowych, wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia.

Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii.

Poprzednie spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem, a firmy i Topowicze nawiązali współpracę w obszarze Bezpieczeństwa i Obronności, a także Energetyki z kluczowymi w swoich obszarach, polskimi firmami.

W czasie wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa:

- TECH PITCH - prezentacje najnowszych technologii, jakie opracowali nasi naukowcy

- TECH TALKS - spotkania brokerskie z naukowcami, które będą miały miejsce po prezentacjach

- TECH WORKSHOPS - dedykowane warsztaty kreatywne

- Networking

PROGRAM TOP 500 INNOVATORS Affiliate Program Brokerage Event

11:20-11:50

Rejestracja oraz powitalna kawa

11:50-12:00

Wprowadzenie i informacje ogólne o Top 500 Innovators Affiliate Program:

Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - koordynatorzy Top 500 Innovators Affiliate Program

12:00-13:00

TECH CHALLENGE - Warsztaty "Poszukiwanie nowych rozwiązań dla branży IT"

13:00-13:15

Przerwa kawowa

13:15-14:30

TECH PITCH - Prezentacje technologii - 10 prezentacji po 5 minut plus 2 minuty na szybkie pytania

14:30-15:00

TECH TALKS - Rozmowy B2B/Networking/Przerwa kawowa

15:00

Lunch

Program "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators dla firm to inicjatywa wzorowana na Affiliate Programs z powodzeniem realizowanych na wiodących światowych uczelniach takich jak np. University of California Berkeley czy Stanford University. Są one naturalnym środowiskiem współpracy naukowców z przedstawicielami przedsiębiorstw. Każdy program dedykowany jest konkretnej branży. Współpraca ta opiera się na regularnych spotkaniach służących wymianie wiedzy o nowych technologiach oraz dyskusji o pojawiających się trendach. Przy tej okazji budowane są relacje, które dają korzyści dla obu stron współpracy: firmom dają dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz możliwość wpływania na kierunek realizowanych badań. Z kolei twórcom technologii pozwalają poznać potrzeby firm, zweryfikować swoje koncepcje oraz pozyskać parterów do testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań. Udział firm w takich programach na uczelniach amerykańskich jest płatny.Stowarzyszenie Top 500 Innovators jest platformą zrzeszającą kilkuset wyróżniających się przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów w zakresie transferu technologii. Poza kompetencjami technologicznymi członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators wyróżnia fakt, że są to doświadczeni liderzy, którzy łączą w sobie znajomość zagadnień biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Organizowany przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators Program "Affiliate" jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Program odpowiada kompleksowo na potrzebę nowoczesnego biznesu w zakresie budowania relacji i bliskiej współpracy z dostawcami nowych technologii. Jakość tej współpracy przekłada się bezpośrednio na dopasowanie nowych rozwiązań do potrzeb firmy, co jest kluczem do utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku wysokich technologii.

W przypadku Programu "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators, najważniejszą korzyścią dla firm jest czas, jaki oszczędzają na poszukiwaniach nowych technologii odwiedzając wiele ośrodków badawczych, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii. Wśród Topowiczów są także osoby, które założyły własne firmy, aby wdrażać opracowane przez siebie technologie.

Podczas spotkania 18 maja br. pragniemy Państwu zaprezentować możliwości, długofalowej współpracy w obszarze poszukiwania rzetelnych i sprawdzonych partnerów badawczo-rozwojowych oraz łączenia nauki z przemysłem, a w ślad za tym rozwoju innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w dwudniowym wydarzeniu "7 Zlocie Top 500 Innovators", co daje jeszcze szerszą możliwość poznania naszej społeczności, to zapraszamy na stronę http://top500meetup.pl/ , gdzie można się zapoznać ze szczegółową agendą oraz zakupić bilety.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji: affiliates@top500innovators.org

Zapraszamy także na nasz profil na Facebook: https://www.facebook.com/top500InnovatorsAffiliates/

Sponsorzy:

  sponsor

Partnerzy strategiczni:

sponsor   sponsor


Partnerzy:

Znalezione obrazy dla zapytania porozumienie spółek celowych logo    sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor         Media4U

Patronat honorowy:

sponsorsponsorsponsorsponsor

Lista prezentacji:

HUBERT RACHWALSKI von Rejchwald

Od wiedzy do zrozumienia: wielowymiarowe profilowanie i sztuczna inteligencja przyszłością e-commerce

MATEUSZ KRAIN

Inteligentny system oświetlenia dla biznesu, (Intelligent lighting system for industry, smart cities and horticulture)

EMILIA WITKOWSKA NERY

Przenośny elektroniczny język

MICHAŁ GREGA

System automatycznej detekcji broni w systemach monitoringu wizyjnego

PAWEŁ PŁATEK

ARTUR SELIGA

JAKUB WUJEK

DAMIAN PERYDZEŃSKI

Locator for recreational divers

ADRIANNA BIELAK

Wykorzystanie przechwytywania ruchu i trójwymiarowego modelowania mięśni we wspieraniu diagnozowania urazów stawu kolanowego

DAMIAN HAJDUK

OnePlan - Zintegrowany system dla transportu multimodalnego

PRZEMYSŁAW SEKALSKI

ThermoEye - system monitorujący stan trzody chlewnej


Zapraszamy serdecznie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event - IT

18th May 2018 

ŁÓDŹ

between 11:50 and 16:00

Politechnika Łódzka, Zatoka Sportu, al. Politechniki 10., Poland.

On behalf of the Association of Top 500 Innovators and Lodz University of Technology invite you to inaugurate and participate in the "Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event for IT". The event is dedicated for companies that are devoted to continuous growth and in order to achieve it - they are looking for unique technologies and people.

During the meeting, Top 500 Innovators alumni as well as invited guests will present technologies that rely on groundbreaking scientific research. Many of them reached a prototype stage or even were tested in real operation environment and are ready to be implemented Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event gives a chance to build relations with outstanding scientists and technological companies.

All this in just one place, which is time-efficient, as the Top 500 Innovators brings together 55 employees from 55 universities in Poland, 50 research institutes and 14 transfer centers.

Previous Brokerage Events gathered many paticipating companies and their interest has been translated into cooperation in Defence&Security and Energy sectors, with key companies in Poland.

During the event we have prepared:

TECH PITCH - presentation of latest technologies developed by scientists from Top500 Innovators network

TECH TALKS - brokerage meeting with scientists, that will take place after the presentations

TECH WORKSHOPS - interactive presentations on methodologies we use in developing innovative solutions (including design thinking and business model canvas)

Networking

The goal of this meeting is to foster matchmaking between companies and technology providers.
As a result, you will establish new contact to further develop your involvement in innovation ecosystem.

AGENDA of Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event - IT

PROGRAM TOP 500 INNOVATORS Affiliate Program Brokerage Event

11:20-11:50

Registration and coffe

11:50-12:00

Introduction to the Top500 Innovators Affiliate Programme

Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - Coordinators of the Top 500 Innovators Affiliate Program

12:00-13:00

TECH CHALLENGE - "Searching for new solutions in IT" - Workshop

13:00-13:15

Coffee break

13:15-14:30

TECH PITCH - Flash 10Presentations: New technologies for IT

14:30-15:00

TECH TALKS - B2B talks/Coffee break/Networking

15:00

Lunch

The program is inspired by affiliate programs successfully operating on world leading universities like the University of California Berkeley and Stanford University. Affiliate programs encourage an environment of cooperation between academia and business. Each program is dedicated to a specific technical field. Cooperation within an affiliate program is based on regular networking events that give the opportunity to exchange knowledge about new technologies and discuss new trends. Thanks to periodic meetings, participants build a relationship fruitful for both sides. Companies obtain access to highly qualified experts which generates an impact on future research activities. On the other hand, inventors can learn about company needs, verify developed ideas and gain partners for testing and market introduction of provided solutions. In the USA, affiliate programs are paid for by business participants.The event organizer is The Association of TOP 500 Innovators, a platform of cooperation between representatives of science and technology transfer in Poland. The activities of the Association include promoting innovation, academic entrepreneurship, as well as commercialization of research results. The Association also actively cooperates with government institutions and public benefit organizations in developing the best environment for the cooperation between science and business.

Top 500 Innovators Affiliate Program is the first affiliate program in Poland. It is a comprehensive response to high-tech business needs in establishing long term relationships and close cooperation with inventors of new technologies. The high quality of this co-operation results in perfect adjustment of new solutions to the needs of the company. This is the key to maintaining a sustainable competitive advantage in the market of high technologies, such as the sector of defense and security. Inventors associated in our program express a strong commitment in cooperation with companies.

During the 18 th May Brokerage Event we would like to present you the opportunity of long-term cooperation in the field of searching for reliable R&D partners, and put science into work with industry.

If you are interested in two-day event "7th Annual Meet-up of the Top500 Innovators Association", what gives you opportunity to get to know our society more and better, use this link to check the agenda and tickets options: http://top500meetup.pl/

If you have any questions we are at your disposal: affiliates@top500innovators.org

Visit our FB profile: https://www.facebook.com/top500InnovatorsAffiliate/


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Łodzi wydarzenia Łódź

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event" jest Stowarzyszenie TOP 500 Innovators

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej