Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym EKO-LOKATOR

PROGRAM SZKOLENIA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Łódź, 07 listopada 2018


09:00-09:15 - powitanie uczestników

BLOK I 09:15-11:00 (z przerwą kawową)

ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM

 • Polityka UE w zakresie odpadów - cele i kierunki;
 • Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki obiegu zamkniętym;
 • Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki odpadów;
 • Struktura systemu gospodarki odpadami w Polsce i wybranej gminie ;
 • Regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

BLOK II 11:00-12:30 (z przerwą kawową)

GOSPODARKA ODPADAMI ASPEKTY PRAKTYCZNE

 • Charakterystyka ilościowo-jakościowa odpadów komunalnych występujących w zabudowie wielorodzinnej;
 • Gospodarka specyficznymi strumieniami odpadów komunalnych (odpady BIO, odpady zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane itd.);
 • Koszty gospodarki odpadami.

BLOK III 12:30-14:00

ZARZĄDZANIE ODPADAMI WE WSPÓLNOCIE I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ - ASPEKTY SPOŁECZNE I TECHNOLOGICZNE

 • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (edukacja, informacja, partycypacja społeczna);
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów, unikanie marnowania żywności;
 • Logistyka zbierania odpadów komunalnych a efekty prowadzonej gospodarki odpadami;

14:15 - 15:00 - lunch

Szkolenie "Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym" poprowadzi dr Anna Rolewicz - Kalińska; specjalista nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, specjalizacja: gospodarowanie odpadami.Więcej informacji o projekcie:

Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie. Tymczasem oddziaływanie środowiskowe budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania zasobów.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowalnych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział - ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

Poprzez realizację projektu "Eko-lokator", chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

"Eko-lokator" skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano cykl szkoleń.

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

 • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
 • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
 • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
 • Transport sąsiedzki
 • Roślinność na, wokół i w budynku
 • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Ponadto w projekcie planujemy uruchomienie platformy współpracy, oraz debaty on-line pn. Platforma cyklu życia budynku. Głównym zadanie będzie integracja i współpraca środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną trzy spośród sześciu tematów modułowych: "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym", "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" oraz "Roślinność na, wokół i w budynku". Wybrane tematy są najbardziej istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, której wdrożenie będzie wymagało w przyszłości największych zmian w sposobie budowania i zarządzania nieruchomościami.

Projekt pn. "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.


Harmonogram Szkolenia


1. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Polsce, a cele Unii Europejskiej.

2. Zagadnienia prawne gospodarki odpadami we wspólnotach mieszkaniowych.

3. Gospodarka odpadami, a emisje gazów cieplarnianych. Skład odpadów, koszty gospodarki odpadami we wspólnocie i mieszkańców. Rozwiązania wspólnotowe generujące przychody oraz ograniczające ilość odpadów.

4. Segregacja odpadów i metody zarządzania odpadami we wspólnocie jako proces społeczny.


Więcej informacji na:

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

Bądź na bieżąco, dołącz do nas FB:

https://web.facebook.com/ekolokator

Udział bezpłatny

Zarejestruj się

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Łodzi wydarzenia ŁÓDŹ

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym EKO-LOKATOR" jest FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
7 Listopada 2018, 23:58

Polecamy także:

V edycja Konferencji Event Biznes

Piątek, 08:00 od 307,50 zł
PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 139,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES DIAMENTY SPRZEDAŻY - Warszawa

Pojutrze, 09:00 - 18:00 od 590,01 zł
HOTEL Puławska Residence, 02-801 Warszawa

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej