Zarządzanie Zadaniami, Delegowanie Zadań i Uprawnień oraz Egzekwowanie ich Realizacji - Akademia Menadżera MŚP - bilety

Zarządzanie Zadaniami, Delegowanie Zadań i Uprawnień oraz Egzekwowanie ich Realizacji to szkolenie w ramach Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich programu Akademii Menadżera MŚP. Jest ono jednym z ważniejszych obszarów umiejętności skutecznego zarządzania sobą, zespołem oraz realizacji celów biznesowych organizacji. 

Sprawność działań organizacji zależy w dużej mierze od tego czy podział zadań i odpowiedzialności jest jednoznacznie zdefiniowany i sprawiedliwy a pracownicy posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji zgodnie z zakresem swoich obowiązków i posiadanymi kompetencjami. 

Skuteczne zarządzanie zadaniami, prawidłowe delegowanie zadań i uprawnień pozwala uniknąć niepotrzebnych konfliktów oraz spełnia funkcje motywacyjne - podnosząc poziom zaangażowania pracowników w cele organizacyjne. Delegowanie zdań pozwala zmniejszyć ryzyko pojawienia się u menadżera przeciążenia i wypalenia zawodowego jak również przyczynia się do budowania zaufania i poczucia odpowiedzialności w zespole pracowniczym.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZARZĄDZANIA ZADANIAMI 

 • Zarządzanie zadaniami z wykorzystaniem metody GTD (Getting Things Done) 
 • Zarządzanie projektami a zarządzanie zadaniami 
 • Planowanie od góry i od dołu 

GROMADZENIE SPRAW 

 • Otwarte pętle 
 • Inbox - skrzynki spraw przychodzących 

SYSTEM ORGANIZACJI ZADAŃ

 • Listy To Do 
 • Listy Najbliższych Działań 
 • Listy Kontekstowe

ODWRÓCONA PIRAMIDA REALIZACJI ZADAŃ 

 • 6 decyzji 

MAPA ZARZĄDZANIA ZADANIAMI 

 • 3 rodzaje spraw na NIE 
 • 4 rodzaje spraw na TAK 
 • Metoda Salami i Metoda Szwajcarskiego Sera 
 • Zasada 2 Minut 

REALIZACJA DZIAŁAŃ 

 • 4 kryteria ograniczające realizację 
 • Wyznaczanie priorytetów w praktyce: 
  - Matryca priorytetów
  - Metoda ABC
  - Zasada 1+3 

NARZĘDZIA I APLIKACJE EFEKTYWNOŚCI 

 • Narzędzia do zarządzania zadaniami 
 • Narzędzia do zarządzania projektami

MATRYCA DELEGOWANIA ZADAŃ 

 • Rozszerzony model delegowania zadań 
 • Ryzyko popełnienia błędu 
 • Wpływ na biznes 
 • 4 rodzaje decyzji

POZIOMY DELEGOWANIA ZADAŃ 

 • 4 cele delegowania 
 • 6 poziomów delegowania 

PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE W DELEGOWANIU ZADAŃ 

 • Nastawienie na ludzi a nastawienie na zadania 
 • 4 etapy rozwoju pracownika 
 • 4 delegowania zadań 
 • Dobór pracowników do realizacji zadań

FORMUŁA SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ 

 • Pozorne delegowanie 
 • Co i komu delegować? 
 • Etapy delegowania 
 • Delegowanie zadań w praktyce 


DELEGOWANIE ZADAŃ A DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ 

 • Różnice między delegowaniem zadań a delegowaniem uprawnień 
 • Skuteczne delegowanie uprawnień
 • Monitorowanie realizacji zadań 
 • Przeglądy okresowe 
 • Udzielanie informacji zwrotnej do realizacji zadań 
 • 4 kroki egzekwowania

PODSUMOWANIE

Podczas szkolenia poznasz najlepsze praktyczne techniki, triki i metody zarządzania zadaniami, które podniosą Twoją produktywność na wyższy poziom. Nauczysz się, jak jak organizować i planować zadania, aby realizować więcej, mniejszym nakładem energii. 

Zbudujesz swój własny, inteligentny system do zarządzania zadaniami, który będzie "myślał za Ciebie" i w odpowiednim momencie podpowie, czym powinieneś się zająć. O niczym nie będziesz już musiał pamiętać. 

Pod okiem trenera przećwiczysz delegowanie zadań pracownikom i rozmowy egzekwujące ich realizację. Otrzymasz gotowe skrypty rozmów do zastosowania w praktyce.

INNE KOMPLEMENTARNE SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII MENADŻERA MŚP:

 • Określanie Celów i Priorytetów oraz Efektywne Zarządzanie Czasem w Praktyce - Akademia Menadżera MŚP 
 • Orientacja na Cel - Samodyscyplina oraz Maksymalna Efektywność Osobista, Zespołowa i Organizacyjna - Akademia Menadżera MŚP 
 • Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji oraz Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji - Akademia Menadżera MŚP

 

 

Inne kompetencje objęte programem "Akademia Menadżera MŚP":

 • ORIENTACJA STRATEGICZNA: określanie celów i priorytetów, analiza strategiczna, kształtowanie wizerunku, przedsiębiorczość, innowacyjność 
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM: prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie relacjami z klientami 
 • SKUTECZNOŚĆ MENADŻERSKA: rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, orientacja na cel, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów 
 • PRZYWÓDZTWO: Inspirowanie i budowanie zaangażowania, budowanie relacji ze współpracownikami, kształtowanie kultury organizacyjnej, tworzenie i upowszechnianie wizji, wywieranie wpływu, etyczność i moralność 
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM: pozyskiwanie pracowników, ocenianie pracowników, rozwój pracowników, motywowanie pracowników, delegowanie zadań i uprawnień 
 • KOMUNIKACJA I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI: efektywna komunikacja, negocjowanie, prezentacja, wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

WIEDZA

 • Zna najważniejsze zasady skutecznego zarządzania zadaniami 
 • Ma wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla złożoności i trudności zadań 
 • Identyfikuje różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań 
 • Wie jakie znaczenie ma delegowanie uprawnień dla procesu 
 • Zna narzędzia wspierające efektywne zarządzanie zadaniami w organizacji

UMIEJĘTNOŚCI

 • Skutecznie gromadzi i organizuje zadania w spójnym systemie 
 • Prawidłowo ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania
 • Prawidłowo ocenia złożoność i stopień trudności zadań 
 • Wyznacza priorytety w realizacji zadań 
 • Planuje realizację zadań uwzględniając ich poziom trudności i złożoności 
 • Identyfikuje jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do zrealizowania zadań
 • Podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań uwzględniając odpowiednie zasoby 
 • Przekazuje uprawniania biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika
 • Prowadzi prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań 
 • Monitoruje postęp w realizacji zadań 
 • Egzekwuje realizację zleconych zadań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

 • Buduje atmosferę zaufania 
 • Buduje postawę nastawienia na zadanie 
 • Prezentuje szacunek wobec podwładnych 
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw 
 • Jest świadomy swojej postawy wobec delegowania uprawnień 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

 • Interaktywny mini wykład 
 • Prezentacja multimedialna 
 • Dyskusja moderowana 
 • Case study 
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Ćwiczenia w parach i grupowe 
 • Symulacje

NARZĘDZIA WERYFIKACJI KOMPETENCJI

 • Test wiedzy z zakresu zarządzania zadaniami, delegowania i egzekwowania zadań 
 • Scenka symulacyjna - zadanie polegające na przekazaniu pracownikowi zadania do realizacji i uprawnień 
 • Scenka symulacyjna - zadanie polegające na przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą podnieść swoją produktywność, lepiej radzić sobie z natłokiem spraw i obowiązków oraz efektywniej zarządzać zadaniami swoimi i zespołu. Szkolenie spełnia kryteria Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich w ramach Programu Akademia Menadżera MŚP przeznaczonego dla:

 • Przedsiębiorców, właścicieli firm z sektora MŚP 
 • Osób pracujących na dowolnych stanowiskach kierowniczych 
 • Osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości

Realizowana kompetencja: Zarządzanie zespołem -> Delegowanie zadań i uprawnień

Materiały dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej 
 • Materiały szkoleniowe i handouty w wersji drukowanej 
 • Certyfikat szkolenia w wersji drukowanej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu 
 • Dodatkowe materiały edukacyjne po szkoleniu

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).
2 361,60 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie Delegowanie zadań Zarządzanie wydarzenia Kraków Kraków Mariusz Tomaszewski szkolenia szkolenia dla menadżera szkolenia kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Zarządzanie Zadaniami, Delegowanie Zadań i Uprawnień oraz Egzekwowanie ich Realizacji - Akademia Menadżera MŚP" jest MTConsulting Mariusz Tomaszewski

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Zarządzanie Zadaniami, Delegowanie Zadań i Uprawnień oraz Egzekwowanie ich Realizacji - Akademia Menadżera MŚP
17 lutego 2020 2 361,60 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 maja - 13 maja od 824,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Toruń

środa, 17:00 - 20:00
Toruń, Toruń

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Warszawa

8 marca, 15:00 - 18:00 80,00 zł
Dom jogi Moc oddechu, Warszawa

WORLD SALES CONGRESS 2020 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

24 kwietnia, 09:00 - 17:45 od 390,00 zł
Aula Artis Concordia Design, Poznań

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej