To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Dzień Porażki

Jutro, 09:00 od 330,00 zł
HubHub, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

29 Stycznia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

19 Stycznia - 20 Stycznia od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

WCM - World Class Manufacturig

World Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej to zintegrowany model zarządzania, bazujący na systemie TPS (Toyota Production System) oraz koncepcji Lean Manufacturing. Założeniem modelu jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności.

Cel szkolenia:

Poznanie modelu zarządzania WCM - World Class Manufacturing oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi wykorzystywanych w World Class Manufacturing.

Profil uczestników:

Pracownicy przedsiębiorstw z wdrożonym lub planowanym wdrożeniem World Class Manufacturing oraz wszyscy zainteresowani tematyką WCM.

Korzyści ze szkolenia :

  • Znajomość modelu koncepcji WCM
  • Znajomość zasad działania modelu WCM, określanie celów i stosowanie KPI
  • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi Lean Manufacturing oraz technik analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w koncepcji WCM

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do WCM
2. Bazowe koncepcji World Class Manufacturing:
2.1.TIE - Total Industrial Engineering
2.2. TQC - Total Quality Control
2.3. TPM - Total Productive Maintenance
2.4. JIT - Just In Time
3. Model, cele WCM, filary techniczne i zarządcze
4. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM
4.1.Model SMART
4.2. Matryca celów PQCDSME
5. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI i ich rola w metodologii WCM.
6. Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM w organizacji.
7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM.
8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM.
9. Narzędzia Lean Manufacturing wykorzystywane w metodologii WCM: 5S, Zarządzanie Wizualne, Poka Yoke, Kaizen, SMED, Praca standaryzowana, OPL
10. Techniki analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM: 5Why, 5W+2H, Pareto, diagram Ishikawy, mapa procesu, Kaizen Blitz, Kobetsu Kaizen, VSM, QFD, FMEA, diagram SIPOC.

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat wydawany przez LQcert potwierdzający uzyskane podczas szkolenia kompetencje.

Forma szkolenia:

Wykłady + ćwiczenia

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin - 1 dzień

W cenę wliczono:

  • Udział w szkoleniu
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "WCM - World Class Manufacturig" jest Lynsky Solutions Sp. z o.o.

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej