To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

19 Listopada - 20 Listopada
Hotel Apis, Kraków

OpenReaktor #69 Startups, marketing and science behind it

Pojutrze, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

21 Grudnia, 17:30 - 20:30
QAL Group, Grudziądz

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

Pojutrze, 19:00 - 21:00 23,99 zł
Warszawa, Warszawa

Trening AntyStresowy

Bądź menedżerem swoich emocji - Trening Antystresowy.

Podstawowe zagadnienia realizowane na warsztacie - treningu:

Podstawy merytoryczne w zakresie zjawiska stresu

 • Czym jest stres? - definicja stresu
 • Dysstres i Eustres
 • Reakcje na stres - Fazy reagowania na stres
 • Człowiek jako system - dążenie do stanu równowagi w obliczu stresu

Tworzenie więzi i wprowadzanie zmian. (m.in. poziomy neurologiczne Diltsa)

 • Odkrywanie submodalności i ich wpływ na poziom odczuwanych emocji - ćwiczenie
 • Ćwiczenie z "Balansowaniem Pozornego Konfliktu Wartości" za pomocą submodalności.
 • Rozpoznawanie przekonań blokujących i wspierających w osiąganiu celów osobistych.
 • Różne metody zmiany własnych przekonań - ćwiczenie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Six Steps Refraiming, G.I.G.O. i inne)
 • Małe "Teatry Przekonań"
 • Przygotowanie wystąpienia "Przed Lustrem Własnego Ja" na temat: "Dlaczego tu (na świecie, w tej firmie, w tym zespole) jestem?" wg wszystkich poziomów logicznych Dilts'a
 • Projekcja fragmentów filmów: "What The Bleep Do We Know?" i/lub "The Secret" .

Poznanie źródeł motywacji i przekraczanie strefy komfortu. (wartości i przekonania)

 • Określanie Swojej tzw. Strefy Komfortu
 • Gra z Wartościami - matryca 7 x 7 wartości - dwie możliwe interpretacje - Hierarchia i/lub dbałość o wartości.
 • "Bitwa Wartości" - trzy lub cztery podgrupy, jako obrońcy przypisanych im wartości muszą przekonać pozostałe, że ich wartość jest ważniejsza - wykazanie, że wszystkie wartości są równie ważne.
 • Pozytywna motywacja i branie odpowiedzialności za "dzień jutrzejszy" - znajdź w głowie 10 emocji, które chcesz czuć i przeżywać jutro. Cokolwiek - energię, dumę, wiarę w swoje umiejętności, odprężenie, mądrość, odpowiedzialność i przeprowadzamy sugestywną autoanalizę wg określonego wzorca.
 • Techniki autorelaksacji - m.in. metoda treningu autogennego Shulza, użycie muzyki relaksacyjnej.
 • Elementy Tai - Chi - formy odprężające - t'ai chi ch'uan
 • Elementy hipnozy i autohipnozy - fenomeny hipnotyczne, indukcja hipnotyczna, efekty relaksacyjne i terapeutyczne.
 • "Change History - Time Line Therapy" - technika zmiany teraźniejszego funkcjonowania, reagowania, nastawienia poprzez zmianę, prowadzoną w transie "rozumienia" zdarzeń z przeszłości .
 • Ćwiczenie w transie z "Montowaniem Obrazu Wartości z Celem Osobistym w Przyszłości" Określanie submodalności kluczowej wartości oraz wykorzystanie tych submodalności do wejścia w MOFEX (z ang. Moment Of Excelence).

Szkolenie będzie miało formę warsztatu, na którym uczestnicy i trener będą dzielić się swoimi osobistymi przemyśleniami, doświadczeniami i razem będziemy eksperymentować z różnymi Modelami Myślowymi oraz Technikami radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Więc wspólne eksperymentowanie będzie głównym sposobem nabywania umiejętności zarządzania własnymi emocjami a w szczególności tymi związanymi z naszą indywidualną reakcją na stres.

Warsztaty prowadzi Wojtek Zatorski - Psycholog, Coach, Terapeuta, Licencjonowany Trener NLP.  

www.zatorski-consulting.com

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Trening AntyStresowy" jest ZATORSKI Consulting Wojciech Zatorski

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej