To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Spotkanie w Kręgu Kobiet - Grudziądz

29 Stycznia, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

OpenReaktor #72

13 Lutego, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

ESP Sport & Zdrowie

23 Lutego - 24 Lutego od 34,99 zł
AmberExpo, Gdańsk

Konferencja Fitness PEI V

16 Marca, 08:00 od 189,00 zł
PGE Narodowy, Warszawa

Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w zabudowie miejskiej EKO-LOKATOR

PROGRAM SZKOLENIA

09:00-09:15 - powitanie uczestników

BLOK I 09:15-12:00 (z przerwą kawową)

SPECJALISTYCZNE ARBORYSTYCZNE METODY OCHRONY SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z REALIZACJĄ PARKINGÓW LUB DRÓG
WE WSPÓLNOCIE I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Jarema Andrzej Rabiński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Arborystów Polskich

BLOK II 12:00-15:00 (z przerwą kawową)

PROBLEMY TRANSPORTOWE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA
Z PRZYKŁADAMI

Robert Buciak - Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, przewodniczący BKDS ds. Transportu

Problemy z parkowaniem, zimowy i letni smog, miejsca dla rowerów - to wszystko tematy, które wielu zarządcom spędzają sen z powiek. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, w ramach projektu Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami, proponuje bezpłatne wydarzenie na którym przekaże zarządcom, urzędnikom, aktywistom i mieszkańcom w Krakowie niezbędną wiedzę z zakresu szeroko pojętego transportu sąsiedzkiego i wspólnotowego.

Polityka transportowa miasta

Przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przebywający na co dzień wśród mieszkańców doskonale wiedzą, jakie problemy i potrzeby na co dzień mają osoby żyjące w mieście. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania własnych rozwiązań, czy też propozycji ulepszenia już proponowanych.

Poznanie polityki miasta i wejście z nią w polemikę, pozwoli na uczynienie transportu miejskiego bardziej dostępnym i przyjaznym naszym społecznościom.

Carsharing i carpooling

Carsharing i carpooling są to rozwiązania coraz częściej widoczne w naszych miastach. Głównie są to rozwiązania proponowane społeczeństwu przez prywatne firmy. W miastach pojawiają się parkingi z oznakowanymi autami, które możemy otworzyć i uruchomić za pomocą aplikacji. Na spotkaniu Eko-lokatora, poświęconym zagadnieniom transportowym, opowiemy o tym, jak powyższy pomysł można zastosować we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej. Jak przekonać mieszkańców do współdzielenia samochodów, które sprzyja również integracji lokalnej społeczności, wpływając pozytywnie na relacje pomiędzy sąsiadami, a w ostatecznym rozrachunku - w szerszej skali - poprawia ogólny komfort życia w mieście. Mniejsza wszak ilość pojazdów, to mniejszy tłok na ulicach i czystsze powietrze.

Rower jako ekologiczny środek transportu

Rosnąca długość i ilość ścieżek rowerowych w miastach, coraz częściej zachęca mieszkańców do wyboru transportu rowerowego. Czynnikami motywującymi są również przyczyny ekonomiczne, ponieważ podróż transportem przez miasto wiąże się z kupnem biletu. W skali miesiąca, czy roku jest to znacząca kwota. A największą motywacją jest szybkość przemieszczania się. Jadąc rowerem przez miasto unikamy spóźnionego autobusu oraz stania w korkach.

Na bezpłatnym szkoleniu o transporcie, poruszymy również problem wiat rowerowych na osiedlach. Omówimy zagadnienia prawne z tym związane, a ponadto opowiemy o kosztach tego typu inwestycji. Zbudowanie parkingu rowerowego wiąże się nie tylko z finansami, ale przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa mieniu naszych mieszkańców. O tym jak chronić nasze rowery przed niepożądanymi gośćmi, również opowiemy na naszym wydarzeniu.

Prowadzący blok "rowerowy" odwoływać się będą do lokalnej polityki transportowej danego miasta, w tym miejskich dotacji na tego typu inwestycje oraz innych form pomocy, np. dotacji.

Problemy parkingowe

Wielu z nas niejednokrotnie słyszało od mieszkańca: "Panie, ja nie mam gdzie zaparkować!". Problem z parkowaniem jest spowodowany nie tylko wzrostem zamożności naszego społeczeństwa, a przede wszystkim przypływem używanych, tańszych aut z zachodu. Według danych GUS na jedno auto w Polsce przypada dwóch Polaków! Biorąc po uwagę powyższy wskaźnik na jeden budynek z 40 mieszkaniami, zakładając że w każdym żyją min. 2 osoby, powinniśmy mieć 40 miejsc parkingowych. Marzenie…

Tu z pomocą przychodzi nam technologia. Na najbliższym bezpłatnym szkoleniu w Krakowie opowiemy o dostępnych na rynku rozwiązaniach parkingowych. Opowiemy nie tyle o uwarunkowaniach prawnych, ale przede wszystkim o kosztach inwestycji i możliwościach finansowania. Ponownie odwołamy się do polityki transportowej miasta i planowanych przez miasto rozwiązań. Ocenimy wpływ tych rozwiązań na spółdzielnię czy wspólnotę.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: samorządowców, członków zarządu wspólnot, deweloperów, zarządców, mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje otoczenie, by wszystkim żyło się lepiej.

Więcej informacji o projekcie:

Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami

Budownictwo mieszkaniowe to niewątpliwie sektor, który w znaczący sposób oddziaływuje na środowisko. Jednak wpływ budynków kojarzony jest przede wszystkim ze zużyciem energii - potrzebnej na ich ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie czy pracę urządzeń stanowiących wyposażenie. Tymczasem oddziaływanie środowiskowe budynku i idące za tym możliwości w zakresie ograniczania negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście wykorzystania zasobów.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Przedmiotowy sektor wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowalnych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowalnymi. Wszystkie te fazy wiążą się z emisją gazów cieplarnianych, w której budownictwo ma znaczący udział - ok. 35% w skali Unii Europejskiej.

Poprzez realizację projektu "Eko-lokator", chcemy przygotować m.in. polskich przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów na zachodzące zmiany i uświadomić konieczność wypracowania wspólnego podejścia, które będzie odpowiedzią na problem zmian klimatu i potrzebę adaptacji w tym zakresie.

"Eko-lokator" skierowany jest do grup zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności do administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wspomnianej grupy zawodowej w zakresie komunikacji z mieszkańcami zarządzanych przez siebie budynków na tematy związane z ochroną środowiska. Główny nacisk zostanie położony na wpływ budownictwa mieszkalnego na zmiany klimatu oraz konieczności prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do tych zmian.

Z myślą o tej grupie zawodowej w projekcie przewidziano cykl szkoleń.

Bezpłatne szkolenia skierowane do zarządców i administratorów nieruchomości zostaną przeprowadzone w 12 największych miastach Polski, czyli tam gdzie jest największa ilość budynków wielorodzinnych.

Szkolenia będą się składać z następujących modułów tematycznych:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Ponadto w projekcie planujemy uruchomienie platformy współpracy, oraz debaty on-line pn. Platforma cyklu życia budynku. Głównym zadanie będzie integracja i współpraca środowisk związanych z wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym (administratorów i zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, organów administracji samorządowej).

Okazją do nawiązania kontaktów, dyskusji i późniejszej współpracy będą trzy spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną trzy spośród sześciu tematów modułowych: "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym", "Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym" oraz "Roślinność na, wokół i w budynku". Wybrane tematy są najbardziej istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, której wdrożenie będzie wymagało w przyszłości największych zmian w sposobie budowania i zarządzania nieruchomościami.

Projekt pn. "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu" na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Więcej informacji na:

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia

Bądź na bieżąco, dołącz do nas FB:

https://web.facebook.com/ekolokator

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Efektywne i ekologiczne poruszanie się pojazdami w zabudowie miejskiej EKO-LOKATOR" jest FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej