To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej [Termin gwarantowany]

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/...


Warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.

"Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem.

Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:

- Wspaniale pan dzisiaj grał!

- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku - odparł skromnie Heifetz.

- … ale ja miałem na myśli pański backhand - wyjaśnił speszony rozmówca"

Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie "nieporozumienia" komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów.

Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.

 • Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej?
 • Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi?
 • Czy krytyczna informacja zwrotna może "dodać skrzydeł"?
 • Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem?
 • Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię?
 • Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień?
 • Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?
 • Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą?
 • Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy?
 • Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?

Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych
z efektywną komunikacją w sytuacjach zawodowych.

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:

 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji
 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań
 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną
 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji
 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych
 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi
 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne - oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

PROGRAM SZKOLENIA

I. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI

1. Czy można się nie komunikować?

2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji

3. Efektywna komunikacja a "bariery" komunikacyjne

II. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT

1. Wiarygodność zawodowa - budowanie wizerunku profesjonalisty

2. Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych

3. Rola wizerunku w życiu zawodowym

4. Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku - budowanie zawodowego autorytetu

III. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

 1. Anatomia wypowiedzi - "staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym"
 2. Mówienie - prawidłowe odczytywanie "kodów" w przekazywaniu informacji na drodze nadawca - odbiorca
 3. Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie - skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować
 4. Wykorzystanie języka wpływu i perswazji - czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

IV. AKTYWNE SŁUCHANIE

1. Znaczenie słuchania - zasady rządzące aktywnym słuchaniem

2. Sztuka zadawania pytań - siła DOBRYCH pytań w komunikacji

3. Rodzaje pytań możliwych do zastosowania - pytania coachingowe

4. Korzyści z zadawania pytań

5. Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

6. Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów

7. 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają

8. 4 - stopniowy model rozmowy

9. 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy

10. Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań

V. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH

1. Czym jest asertywność

2. Asertywne wyrażanie oczekiwań - komunikat JA

3. Pojęcie transakcji i stanów "ego" - jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi

4. Autoanaliza własnego stanu "ego"

VI. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI

 1. "Dobra" i "zła" informacja zwrotna - cechy
 2. Czego oczekujemy po informacji zwrotnej
 3. Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 4. Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe
 5. Pochwały i okazywanie uznania - jak to działa na innych

VII. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY - KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 1. Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych -
  1. mowa ciała,
  2. ton głosu
  3. postawa ciała i gesty,
  4. kontakt wzrokowy,
  5. uścisk dłoni,
  6. usta,
  7. przestrzeń osobistej komunikacji - inwazja na przestrzeń osobistą

2. Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje

3. Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

VIII. KOMUNIKACJA PISEMNA

1. Istota korespondencji służbowej

2. Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy

3. Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.

4. 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej

5. pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:

 • zanim napiszemy wiadomość
 • temat
 • wstęp
 • budowanie zdań
 • podstawowe zasady gramatyki
 • ton i styl wypowiedzi

6. unikanie typowych błędów

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

1. Indywidualny plan działania


Przeczytaj więcej na: https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/...

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków Agnieszka Olejnik

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej [Termin gwarantowany]" jest AVENHANSEN Sp. z o.o.

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej