Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105) - bilety

TERMIN GWARANTOWANY

Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
I UZYSKAJ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE

W 2018 r. według autentycznych opinii Uczestników
Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych
został oceniony na: 5,84 /6
Sprawdź opinie


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Ordynacja podatkowa i podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 16 godzin dydaktycznych

ORDYNACJA PODATKOWA

 • Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
 • Skutki zmian ordynacji podatkowej. 
 • Organy podatkowe i ich właściwość. Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
 • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
 • Powstawanie zobowiązania podatkowego. 
 • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. 
 • Terminy płatności podatku. 
 • Zaległość podatkowa. 
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
 • Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
 • Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • Podpisywanie składanych deklaracji. Informacje podatkowe. 
 • Odpowiedzialność solidarna. 
 • Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych. 
 • Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania. 
 • Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń. 
 • Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe. 
 • Kontrola podatkowa.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT
 • Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
 • Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • . Zwolnienia od podatku. 
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Dokumentacja cen transferowych.
 • Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia. 
 • Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 • Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
 • Rodzaje składanych deklaracji, zeznań. 
 • Najnowsze zmiany w ustawie o CIT. II. 
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 8 godzin dydaktycznych
 • Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji - znaczenie certyfikatu, termin ważności. Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego. 
 • Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania. 
 • Zwolnienia
 •  Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia. 
 • Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą. 
 • Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji. 
 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
III. Podatek od towarów i usług VAT - 16 godzin dydaktycznych 
 • Omówienie podstawy prawnej - ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne. 
 • Zakres opodatkowania. 
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
 • Import, eksport towarów.
 • Import, eksport usług.
 • Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną. 
 • Powstanie obowiązku podatkowego.
 • Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
 • Zwolnienia od podatku. 
 • Wyłączenie stosowania obniżenia podatku. 
 • Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego. 
 • Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej. 
 • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach. 
 • Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług. 
IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 8 godzin dydaktycznych
 • Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki. 
 • Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

 • Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
 • Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
 • Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
 • Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
 • Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT?

Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczy sporządzenia bilansu (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Możesz także zrezygnować z egzaminu. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować, pracując w zawodzie księgowego.


W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

 • Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
 • Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
 • Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
 • Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
 • Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
 • Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.
 • Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. Posiadamy certyfikat ISO 29990:2010

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

 • Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
 • Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
 • Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

 • Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ. Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
 • Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
 • W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 • Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
 • Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
 • Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć - jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

Harmonogram zjazdów

Miejsce: Kraków

30.11.2019 r. w godz. 09.00-15.00
01.12.2019 r. w godz. 09.00-15.00
08.12.2019 r. w godz. 09.00-15.00
14.12.2019 r. w godz. 09.00-15.00
15.12.2019 r. w godz. 09.00-15.00
21.12.2019 r. w godz. 09.00-15.00

Egzamin odbędzie się: 21.12.2019 r. o godz. 14.00
Czas trwania egzaminu: 1 h
Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
Egzamin nie jest obowiązkowy.


POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ!
WEŹ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ 13. EDYCJI KURSU
 i zdobądź CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 241105 wg kwalifikacji zawodów
i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

..zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

1 498,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków biznes Iwona Biernat-Baran księgowość kurs pit rachunkowość szkolenia szkolenie Tax Consilium vat

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105)" jest Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (Kod zawodu: 241105)
29 Listopada 2019, 14:00 1 498,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Polecamy także:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 1 390,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

OpenReaktor #78

16 Października, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

2 Października, 17:30 - 20:30 65,00 zł
Marina Grudziądz, Grudziądz

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej